Rigorózní řízení

Katedra zajišťuje pro absolventy magisterských oborů rigorózní řízení k zisku titulu PhDr. v oborech mezinárodní vztahy a evropská studia. Tento titul je udělen na základě státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (čl. 36 – 39 SZŘ MU ). Zkouška se skládá v rozsahu povinné literatury k magisterským státním zkouškám, seznam literatury je k dispozici na stránkách katedry.

Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Téma práce se musí pohybovat v rámci oborů mezinárodní vztahy nebo evropská studia. Jeho volba je zcela na úvaze uchazeče. Práce musí obsahovat originální zpracování problematiky daného oboru nebo původní výsledky na úrovni, která odpovídají publikačnímu standardu oboru a může mít také formu souboru uveřejněných prací. Ke zpracování rigorózní práce neposkytuje katedra formálního školitele.

Informace o termínech, podmínkách a průběhu rigorózního řízení poskytne uchazečům studijní oddělení FSS MU. V případě dotazů na téma práce a její formální náležitosti stejně tak jako na obsah státní rigorózní zkoušky se obraťte na prof. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.D., zkriz@apps.fss.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info