Rigorózní řízení

Katedra zajišťuje rigorózní řízení k zisku titulu PhDr. v oborech mezinárodní vztahy a evropská studia. Tento titul je udělen na základě státní rigorózní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Státní zkouška se skládá v rozsahu povinné literatury k magisterským státním zkouškám oboru, ve kterém uchazeč absolvuje rigorózní řízení. Seznam literatury k magisterské státní zkoušce oborů mezinárodní vztahy a evropská studia je k dispozici na stránkách katedry.   

Ke zpracování rigorózní práce neposkytuje katedra formálního školitele. Konzultace tématu a formálních náležitostí je možná s doc. PhDr. Zdeňkem Křížem, Ph.D. Téma práce se musí pohybovat v rámci oborů mezinárodní vztahy nebo evropská studia. Jeho volba je zcela na úvaze uchazeče. Rozsah rigorózní práce by se měl pohybovat mezi 100 – 150 stranami textu (180000 znaků). Práce musí mít jasný teoretický základ a propracované metody sběru a vyhodnocení dat. Její kvalita musí být vyšší, než je standard magisterské práce. Vynikající magisterské práce mohou být rozpracovány a obhájeny jako rigorózní práce.

Informace o termínech, podmínkách a průběhu rigorózního řízen poskytne uchazečům studijní oddělení FSS MU. V případě dotazů na téma práce a její formální náležitosti stejně tak jako na obsah státní rigorózní zkoušky se obraťte na prof. PhDr. Zdeňka Kříže, Ph.D., zkriz@apps.fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info