Evropská studia

KONCEPCE

Studium nutně nepředpokládá, že studenti již absolvovali bakalářské studium obdobných či příbuzných programů na FSS MU nebo na jiných fakultách vysokých škol. Faktografická empirie je ve výuce potlačena, důraz se naopak klade na rozvoj analytických dovedností a schopnost porozumět dění v Evropě. Vyučovány jsou předměty jako například Politický systém EUEvropeizace politických systémůOrganizované zájmy v EUEvropská unie a lidská práva, atd.

ABSOLVENTI

Absolventi magisterského programu Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran nebo v mediální sféře. Významný prostor pro absolventy oboru představuje vzhledem k jejich značně vysoké specializaci pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací (velký potenciál představují instituce Evropské unie), a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Během studia se studentům navíc nabízí celá škála krátkodobých a dlouhodobých stáží a studijních pobytů.

STRUKTURA STUDIA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info