Evropská studia

KONCEPCE

Cílem programu Evropská studia je seznámit studenty s nejvýznamnějšími aspekty evropského integračního procesu a dalšími relevantními faktory, jež se týkají role a postavení Evropské unie, jakož i států, které jsou jejími členy, nebo o členství usilují. Studium je zaměřeno na politické aspekty vývoje EU, problematiku institucionální struktury a jejího rozhodovacího mechanismu, základy evropského práva, otázky společných a koordinovaných politik ES/EU včetně rozměru hospodářské a měnové unie. Pozornost je věnována rovněž vztahům vybraných zemí s EU a procesu rozšiřování.

ABSOLVENTI

Absolventi programu Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, ve strukturách politických stran, v neziskovém sektoru a také v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy programu představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska zastoupení české politické reprezentace, tak v oblasti administrativního aparátu či ekonomických zájmů. Tyto možnosti se přirozeně rozšiřují navazujícím studiem v magisterském studijním programu.

https://www.linkedin.com/groups/13823009/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info