Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy je interdisciplinární program vyučován ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU.

KONCEPCE

Program je ideální pro absolventy bakalářského programu v kombinaci hospodářská politika – mezinárodní vztahy a je dostupný pro všechny absolventy bakalářských studijních programů v ekonomických oborech i politických vědách. Studium tohoto programu představuje unikátní interdisciplinární kombinaci jádra inženýrské ekonomie s klíčovými předměty oboru mezinárodní vztahy. V rámci problematiky Hospodářská politika se studium zaměřuje na aplikovanou hospodářskou politiku vycházející ze standardní ekonomické teorie (oslabena je kvantitativní analytická dimenze ve prospěch historických a politických souvislostí), zatímco v rámci problematiky Mezinárodní vztahy se studium zaměřuje na mezinárodní politickou ekonomii doplněnou teoriemi a dějinami mezinárodních vztahů (oslabena je bezpečnostní a strategická dimenze ve prospěch ekonomické dimenze mezinárodních vztahů). Pozornost je věnována také hospodářským dějinám a dějinám mezinárodních vztahů; ekonomické teorii a teorii mezinárodních vztahů; ekonomické geografii a geopolitice; hospodářské politice a mezinárodní politické ekonomii.

ABSOLVENTI

Absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, reprezentace ČR (EU, mezinárodní ekonomické instituce), struktury EU, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici obchodní a hospodářské politiky, ve vědě a výzkumu či v akademické sféře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info