Mezinárodní vztahy

KONCEPCE

Studium je založeno na předpokladu, že studenti již absolvovali studium obdobných či příbuzných programů na FSS MU nebo na jiných fakultách vysokých škol. V magisterském stupni mají tak studenti šanci své znalosti v oboru dále prohloubit a rozšířitVyučovány jsou předměty jako například Mezinárodní politická ekonomie, Geopolitika: teorie a případové studie, Strategická studia a bezpečnost, Moderní teorie mezinárodních vztahů atd. 

ABSOLVENTI

Absolventi magisterského programu Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran nebo v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje vzhledem k jejich značně vysoké specializaci pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Během studia se studentům navíc nabízí celá škála krátkodobých a dlouhodobých stáží a studijních pobytů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info