Mezinárodní vztahy

KONCEPCE

Koncepce studia programu Mezinárodní vztahy je vytvořena tak, aby si studenti osvojili a prohloubili znalosti a na ně navazující souvislosti z těchto studijních oblastí – teorie mezinárodních vztahů, dějin mezinárodních vztahů, bezpečnostních a strategických studií, mezinárodních organizací a mezinárodního práva. Seznamuje studenty s hlavními subdisciplínami mezinárodních vztahů, což je předpokladem pro pozdější specializaci.

ABSOLVENTI

Absolventi programu Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, ve strukturách politických stran, v neziskovém sektoru a také v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy programu představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska zastoupení české politické reprezentace, tak v oblasti administrativního aparátu či ekonomických zájmů. Tyto možnosti se přirozeně rozšiřují navazujícím studiem v magisterském studijním programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info