Magisterské studium

Souhrnné informace pro uchazeče a uchazečky o studium na FSS

Katedra nabízí 4 magisterské programy:

Magisterské programy jsou vyučovány jednotlivě, jsou dvouleté a ukončené titulem magistr (Mgr.)

Všechny programy na FSS jsou postaveny na Evropském systému převodu kreditů (ECTS).

 Díky němu můžete využít i kredity přivezené ze zahraničí.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout celkově alespoň 120 ECTS

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci.

Studenti mají povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Po absolvování magisterského stupně, které typicky uzavírá standardní vysokoškolské studium, budou absolventi připraveni zastávat široké spektrum pracovních pozic ve státní správě (např. na ministerstvech nebo v diplomacii), mezinárodních organizacích, žurnalistické praxi, soukromé sféře i v politických stranách. 

Informace o přijímacím řízení na FSS jsou uvedeny na webu Fakulty sociálních studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info