Magisterské studium

Přijímací řízení jaro 2020:
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů proběhne ve dvou termínech. V původním červnovém a nově v září. Katedry si určí termín konání přijímacích zkoušek v rozmezí 21. – 30. září. Termín podání přihlášek se nemění, zůstává 30. dubna 2020. Uchazeči a uchazečky se budou k termínům přihlašovat formou rozpisů v IS MU. Ti, kteří nemají přístup do IS MU, zašlou své rozhodnutí o termínu na prijim@fss.muni.cz. Uchazeči a uchazečky budou o způsobech přihlašování informováni v prvním květnovém týdnu. Podklady pro přijímací řízení podávají uchazeči a uchazečky pro oba termíny výhradně elektronicky. 

Souhrnné informace pro uchazeče a uchazečky o studium na FSS

Katedra nabízí 4 magisterské programy:

Magisterské programy jsou vyučovány jednotlivě, jsou dvouleté a ukončené titulem magistr (Mgr.)

Všechny programy na FSS jsou postaveny na Evropském systému převodu kreditů (ECTS).

 Díky němu můžete využít i kredity přivezené ze zahraničí.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout celkově alespoň 120 ECTS

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci.

Studenti mají povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Po absolvování magisterského stupně, které typicky uzavírá standardní vysokoškolské studium, budou absolventi připraveni zastávat široké spektrum pracovních pozic ve státní správě (např. na ministerstvech nebo v diplomacii), mezinárodních organizacích, žurnalistické praxi, soukromé sféře i v politických stranách. 

Informace o přijímacím řízení na FSS jsou uvedeny na webu Fakulty sociálních studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info