Magisterské studium

Magisterské programy jsou vyučovány jednotlivě, jsou dvouleté a ukončené titulem magistr (Mgr.). Katedra nabízí 4 magisterské programy - Mezinárodní vztahy, Evropská studiaMezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a mezifakultní studijní program Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU).

Studium je kreditního typu. Kredity (European Credit Transfer System - ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout celkově alespoň 120 ECTS. Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci. Podmínkou účasti u magisterské zkoušky pro studenty všech imatrikulačních ročníků je pak také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Po absolvování magisterského stupně, které typicky uzavírá standardní vysokoškolské studium, budou absolventi připraveni zastávat široké spektrum pracovních pozic ve státní správě (např. na ministerstvech nebo v diplomacii), mezinárodních organizacích, žurnalistické praxi, soukromé sféře i v politických stranách. 

Informace o přijímacím řízením je k nalezení na webu Fakulty sociálních studií.