Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020

Autoři: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.Vratislav Havlík, Ph.D.PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.Mgr. Ondřej Mocek

Monografie přispívá do debaty o evropeizaci české politiky, která probíhá již déle než dekádu. Záměrem autorů nebylo analyzovat evropeizaci obecně, ale na konkrétním příkladu recepce agendy Strategie Evropa 2020 ukázat, zda, případně jak, si klíčoví čeští političtí aktéři umějí poradit se závazky a výzvami Strategie Evropa 2020 a ukázat, kde jsou deficity přístupu aktérů české politiky k Evropské integraci. Kniha zkoumá reflexi strategie Evropa 2020 českými politickými stranami, zájmovými skupinami a na příkladu pěti nejvýznamnějších tématických okruhů i vládní reprezentací.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info