Projekty

Katedra svou výzkumnou činnost intenzívně rozvíjí. Její členové jsou řešiteli grantů institucí v ČR i ze zahraničí. 

Katedra se zapojila do programu Evropské komise Jean Monnet Project. Jsme nositelé titulu Jean Monnet Chair.

Aktivně se podílíme také na řešení evropských projektů pro vzdělání a konkurenceschopnost. Inovujeme předměty, pořádáme letní školy, zveme přednášející odborníky ze zahraničí. Podílíme se na specifickém výzkumu MU.

Aktuálně řešíme tyto projekty:

  • bEUcitizen - All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (EU / 7. rámcový program)
  • Česká města a regiony v EU (Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU MUNI/FR/1312/2016)

  • Extending and reinforcing good practice in teacher development (2016-1-SK01-KA203-022551 - Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů)

  • Rozvoj metodologických znalostí a jejich aplikace pro doktorské studenty KMVES a KPOL na FSS(MUNI/FR/1344/2016 - Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU)

  • Výzkum participace na lokální opozici (GJ17-08554Y - Grantová agentura ČR/Juniorské granty)

  • „Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?“ (17-12243S - Grantová agentura České republiky)

  • „Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR“ (VI20172020094 - Ministerstvo vnitra České republiky)

 

Informace o dalších výzkumných aktivitách naleznete v profilech zaměstnanců katedry. Na souhrnné údaje o našem pracovišti se můžete podívat v seznamu projektů naší katedry.