Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie

Autoři: doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (eds.)

Evropskému stranickému systému se v posledních letech dostává výraznější pozornosti politologického bádání, jehož součástí je i kniha Evropské politické strany po východním rozšíření EU. Předkládané studie se zabývají analýzou, jak si vedou strany z nových členských zemí střední a jihovýchodní Evropy uvnitř evropských politických stran a frakcí Evropského parlamentu. Analýza se soustřeďuje zejména na historii vztahu stran z postkomunistických zemí a evropských politických stran, na soulad či rozdílnost programatiky těchto stran s eurostranami a konečně na případné odlišnosti hlasování uvnitř frakcí v Evropském parlamentu. Čtenářům se tak do ruky dostává fundovaná publikace, která na základě originálního výzkumu vycházejícího zejména z analýzy primárních pramenů přináší řadu nových odborných poznatků zasazených do širšího politologického kontextu.

Autory publikace jsou současní či nedávní studenti oboru Evropská studia vyučovaného na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Editoři publikace na stejné katedře přednášejí a úzce spolupracují s Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity.