Galerie vybraných absolventů

Bc. Kristiána Černá

O Kristiáně

„Také díky znalostem a dovednostem, které mi katedra předala, se mi daří dosahovat nadprůměrných výsledků na prestižní britské univerzitě“

Na studium vzpomíná

Studium Mezinárodních teritoriálních studií na Fakultě sociální studií MU pro mě bylo nejen úžasným obdobím mého života, ale také cennou zkušeností, která zásadně přispěla k mému osobnímu růstu i kvalitnímu vzdělání. Oceňovala jsem zvláště možnost studia vybraných předmětů v anglickém jazyce a psaní seminárních prací, které rozvinulo mé analytické myšlení a zlepšilo písemný projev. V rámci studia jsem měla také možnost absolvovat dvě stáže v Bruselu, kde jsem získala první pracovní zkušenosti v oboru.

Také díky znalostem a dovednostem, které mi katedra předala, se mi daří dosahovat nadprůměrných výsledků na prestižní britské univerzitě University of Birmingham, kde v současné době studuji obor Development Management (Aid Management). Studium Mezinárodních teritoriálních studií bylo pro mě skvělým základem, bez něhož bych se nyní nemohla věnovat mezinárodnímu rozvoji a plnit si své životní sny.

Mgr. Lenka Filipová

O Lence

„Na katedře zvláště oceňuji profesionalitu vyučujících a zároveň také jejich lidský přístup.“

Již během studií Lenka absolvovala pracovní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí, na Stálé Misi České Republiky při Úřadovně OSN v Ženevě a dlouhodobě působila také jako redaktorka ekonomické sekce Hospodářských novin. Po magisterském studiu Mezinárodních vztahů, odjela Lenka na zahraniční stáž na Stálou Misi České republiky při OSN v New Yorku a následně získala pracovní zkušenost s první ženskou mírovou organizací na světě WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) v Ženevě. Lenka pracovala jako Assistant a následně jako Junior Project Officer s Plan International, kde vedla mimo jiné projekt automatizace databáze zaměřující se na dokumenty OSN. V současnosti působí jako programová asistentka se zameřením na gender a odzbrojování v rámci UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) v OSN v Ženevě.

Na studium vzpomíná

Studium na Katedře mezinárodních vztahů a Evropských studií jsem si vybrala kvůli výbornému výzkumnému jménu fakulty. Právě díky katedře jsem měla možnost vyjet na první zahraniční pobyt do Norska a následně Rakouska. Studentům bych doporučila využít jak pracovních tak studijních pobytů, které katedra nabízí a nebát se převzít iniciativu při hledání možností pracovních zkušeností a stáží. Na katedře zvláště oceňuji profesionalitu vyučujících a zároveň také jejich lidský přístup.

Mgr. et Mgr. Jana Honková, M.Sc.

O Janě

„Katedra mi poskytla dostatek prostoru i podnětů k budování vlastní specializace v rámci oboru, a to bylo základní podmínkou pro mé pozdější působení.“

Publikovaná autorka, přednášející a uznávaný odborník na téma modernizace protiraketové obrany, kapacit k využití vesmíru pro vojenské účely včetně C4ISR a jaderných kapacit v Rusku se znalostí kybernetické bezpečnosti v oblasti prevence a ochrany před únikem dat. Od ledna 2015 referentka bezpečnosti státu oddělení zahraniční spolupráce odboru zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany ČR.

Na studium vzpomíná

V každé vzdělávací instituci se najdou přístupy a oblasti, které někomu vyhovují více a někomu méně. Katedra MVES v tomto není výjimkou. Já osobně jsem se ovšem s méně vyhovujícími přístupy i tematickými okruhy setkala pouze ojediněle, a proto celkově hodnotím KMVES výborně. Moji vyučující mi nejen poskytli dostatek prostoru k vlastní iniciativě, ale i řadu podnětů k jejímu rozvoji. Současně mi ukázali, že tvrdá práce nesoucí hmatatelné výsledky nebude ponechána bez povšimnutí, nýbrž oceněna (a to ať už finančně stipendiem, formou prestiže - udělením ceny či publikací výsledků).

Profesionální a přitom lidský přístup odborníků katedry byl dalším důležitým elementem, který přispěl k rozvinutí mé vášně pro bezpečnostní problematiku. Bohužel nemám pocit, že by toto bylo v ČR standardem. Řada vzdělávacích institucí nadšení studentů pro jejich obor spíše utlumuje, než rozvíjí.

Jednoznačně pozitivně hodnotím i možnosti zahraničních výjezdů. Ty katedra často podporuje i finančně, čímž je v mnoha případech studentům vůbec umožňuje. Já sama jsem měla šanci studovat pod vedením excelentních profesorů a bývalých i současných členů americké administrativy ve Washingtonu, D.C. právě jako studentka FSS MU.

Mgr. Peter Kolesár, M.A.

O Peterovi

„Výborná atmosféra, osobní přistup pedagogů, skvělá přátelství a nezapomenutelné zážitky, to je pro mě studium na FSS.“

Působil jako obchodní rada na Velvyslanectví SR v Tel Avivu (2011-2013), dříve konzultant ve společnosti Candole Partners (2006-2011). Od srpna 2013 je na pozici Rady pro obchod a inovace, Velvyslanectví SR ve Washingtonu, D.C. Je zodpovědný za oblast obchodu, ekonomiky, podpory startupů a rozvoj vědy a výzkumu.  

Na studium vzpomíná

Studium na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií mělo výbornou atmosféru, osobní přístup pedagogů a špičkovou kvalitu vyuky. Ze studia v Brně mám dodnes skvělá přátelství a zážitky, na které budu stále s usměvem na tváři vzpomínat. 

Mgr. Tomáš Martanovič

O Tomášovi

Pracuje jako Vedoucí oddělení koordinace rozvoje jaderné energetiky ve společnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Proč si vybral obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost? 

Energetika mne fascinovala odjakživa. Vždyť dostupnost energie je základním kamenem společenského pokroku. Když se na naše město, republiku nebo svět podíváme z perspektivy, uvidíme, jak se jím vinou tepny a cévy v podobě nejrůznějších produktovodů. A právě bezpečnostní a politicko-ekonomické přesahy jejich získávání a transportu mne vždy zajímaly.

 

Ing. Jaroslav Němec, B.A.

O Jaroslavovi

Jaroslav Němec maturoval na mezinárodním gymnáziu v Kuvajtu v roce 1996 a následně vystudoval inženýrské studium financí a obchodu na VUT v Brně. Na Fakultě sociálních studií vystudoval politologii a mezinárodní vztahy / evropská studia. Po ukončení studií v roce 2005 pracoval ve společnosti PricewaterhouseCoopers v Praze, Ernst&Young v Lucembursku a nyní se věnuje mezinárodnímu privátnímu bankovnictví v J&T Bance v Praze. Kromě profesionální činnosti ve finanční sféře se věnuje problematice Středního východu, lingvistice a numismatice.

Mgr. Pavla Papírníková

O Pavle

„FSS mi dala možnost studovat ideální kombinaci oborů, ráda vzpomínám na skvělou atmosféru, spolužáky a pedagogy.“

Dříve působila v zahraničním odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR (2008 – 2012), v říjnu 2013 po absolvování ročního studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR nastoupila do diplomatických služeb. Od září 2014 je vyslána na Stálém zastoupení ČR při EU, kde je zodpovědná za vztahy s Evropským parlamentem.

Na studium vzpomíná

Studium na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií pro mě bylo jasnou volbou – nabízelo kombinaci všech oborů, o které jsem měla zájem a kterým jsem se chtěla ve své budoucí profesní dráze věnovat. Na studentská léta v pohodovém Brně a přátele, které jsem v průběhu studia potkala, moc ráda vzpomínám.      

Mgr. Jan Sádlo

O Janovi

„I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.“

Pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce na Ministerstvu průmslu a obchodu ČR. Nyní působí jako analytik v konzultační společnosti Grayling.

Na studium vzpomíná

Obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost jsem si vybral kvůli nesmírně zajímavému propojení sociálních věd a ve své podstatě velmi technickému odvětví energetiky. Zárukou kvality nového oboru pro mě byl fakt, že jeho garantem byl Břetislav Dančák. Díky omezenému počtu studentů bylo možné jakékoliv téma do hloubky prodiskutovat s dynamickým a velmi ochotným týmem vyučujících. I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.

Mgr. Tereza Skládanková

O Tereze

„Kdyby mi bylo znova 18, přihlásím se zase.“

Studium na FSS mi otevřelo dveře k práci v IT. Ukázalo se totiž, že kromě programátorů, je v IT potřeba spousta lidí, které nevyděsí množství podkladů k nastudování (a třeba i v cizím jazyce), kteří jsou schopní stručně a výstižně shrnout ať už materiály nebo závěry ze schůzky se zákazníkem, kteří se nebojí zformulovat svůj názor a umí diskutovat o různých scénářích a navíc se nebojí lidí (za mírnou stereotypizaci se omlouvám). 

Do IT firmy jsem nastoupila jako specialista na evropskou legislativu, rychle jsem se ale posunula na pozice business analytika a produktového manažera. Prakticky každodenně využívám schopnosti, které jsem si osvojila během studia. Kritické myšlení, schopnost rychle se zorientovat v novém tématu a argumentovat svůj názor jednoznačně vedou pomyslný žebříček. 

Na studium vzpomíná

Studium na FSS je pro mě spojeno především s nekonečnými možnostmi aktivního zapojení - ať už do chodu katedry nebo fakulty nebo do jednoho z nespočetného množství spolků a studentských iniciativ; možností diskutovat s neuvěřitelně zajímavými osobnostmi - ať už spolužáky nebo vyučujícími; a s každodenním intelektuálním i osobnostním růstem. Kdyby mi bylo znova 18, přihlásím se zase.

Mgr. Zbyněk Smetana

O Zbyňkovi

„Studium na FSS mi dalo nejen výborné vzdělání, ale především řadu celoživotních přátel.“

Od října 2011 pracoval na Ministerstvu financí ČR. První tři roky působil jako referent na odboru Záležitosti EU („EU Affairs Department“). V roce 2014 se stal vedoucím oddělení koordinace evropských záležitostí a následně byl jmenován i zástupcem ředitele odboru evropských záležitostí. Jeho hlavní pracovní náplní byla komplexní koordinace evropských záležitostí na Ministerstvu financí včetně přípravy podkladů pro zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN), úzká spolupráce se Stálým zastoupením ČR v Bruselu, komunikace s ambasádami ČR v zahraničí a ambasádami ostatních členských států EU v ČR a v neposlední řadě též koordinace pozic ČR v Radě EU s ostatními orgány státní správy. Od roku 2017 působí na Úřadu vlády ČR jako ředitel odboru koordinace hospodářských politik EU.  

Na studium vzpomíná

Na profesionální a přátelský přístup vyučujících, moderní způsob výuky založený především na samostatné práci s rozsáhlým množstvím literatury a dalších zdrojů, které se ukázalo být cennou průpravou pro budoucí profesní život. Příjemné a nesmírně podnětné studijní prostředí, skvělou a stále otevřenou knihovnu, útulnou kavárnu a řadu příjemných zákoutí pro nerušené studium i nekonečné debaty a přípravy týmových projektů. V neposlední řadě pak vzpomínám na skvělé spolužáky i vyučující, s řadou z nichž jsem stále v úzkém kontaktu. 

Bc. et Bc. Michaela Anna Šimáková, M.I.A. et M.A.

O Michaele Anně

„Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.“

Po bakalářských studiích na Masarykově univerzitě (FSS a FF), Michaela dále pokračovala v magisterském studiu oboru Mezinárodní bezpečnost na SciencesPo v Paříži. Zde absolvovala postgraduální nástavbu v oboru Management. Postgraduální studium absolvovala rovněž na College of Europe v Bruggách, zde později pracovala jako akademický a výzkumný pracovník. 

Michaela pracovala pro Slovenskou společnost pro zahraniční politiku (SFPA), Ministerstvo Obrany SR, delegaci EU ve Vídni a následně pro předsednctví Rady EU Litvy a její Stálé zastoupení při OBSE. Následně získala zkušenosti v oblasti neziskových organizací jako projektový manažer při práci v Paříži. Od roku 2016 Michaela působí v NATO, kde pracovala nejprve pro Divizi pro operace, následně pro kancelář Zvláštního představitele generálního tajemníka NATO pro ženymír a bezpečnost. V současnosti pracuje jako konzultant pro NATO Divizi pro politické záležitosti a bezpečnostní politiku a zároveň předsedá Asociaci absolventů College of Europe. 

Na studium vzpomíná

Na FSS jsem se dostala po roce studia na jiné univerzitě s podobným zaměřením, která ale nesplňovala moje představy. Než jsem na FSS nastoupila, slýchala jsem informace, že fakulta je zaměřená čistě na výzkum. Nebyla to však pravda: studium bylo perfektně vyvážené mezi akademickým přístupem, otevřeným myšlením mimo zaběhané konvence, praktickými tématy a praktickým know-how. Díky této kombinaci jsem se mohla profilovat na evropské úrovni a navíc jsem těžila ze spolupráce FSS s mnohými zahraničními institucemi. Díky studiu jsem se dostala na nezapomenutelný Erasmus pobyt, který pozitivně ovlivnil můj profesní i osobní růst.  

A to nejlepší na konec: skvělý kolektiv inteligentních a inspirujících mladých lidí. Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.

Mgr. Bc. Klára Šubrtová

O Kláře

„Celá FSS, a především má domovská Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, pro mě bude navždycky srdeční záležitostí.“

Od roku 2014 je asistentkou předsedy delegace ČSSD v Evropském parlamentu Pavla Poce. V letech 2011 až 2014 působila jako tisková tajemnice delegace ČSSD v Evropském parlamentu.

Na studium vzpomíná

Díky FSS jsem se v prvním ročníku magisterského studia evropských studií dostala na tříměsíční stáž do kanceláře CZELO (Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum) v Bruselu, kde v té době začalo partnerství o poskytování stáží brněnským studentům. Musím říct, že právě to rozhodlo o tom, kam budu posléze tíhnout. Zažila jsem Brusel za českého předsednictví Radě EU a byla to úžasná zkušenost (i přes ten neslavný konec). Na podzim 2009 jsem opět díky Masarykově univerzitě dostala možnost absolvovat půlroční Erasmus pobyt na vlámské Vrije Universiteit Brussel. V té době už jsem měla hodně kontaktů v institucích a podařilo se mi získat stáž v kanceláři Senátu ČR, která funguje v Evropském parlamentu. Prodloužila jsem si studium přes Erasmus a skloubila ho s další stáží, tentokrát u českého europoslance Pavla Poce. 

Bc. Veronika Tesařová

O Veronice

„I díky vysoké kvalitě a skvělé reputaci byla KMVES jasnou volbou.“

Na studium vzpomíná

Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií jsem si vybrala kvůli lásce k jazykům, cestování a dlouholetému zájmu o diplomacii. I díky vysoké kvalitě a skvělé reputaci byla KMVES jasnou volbou.

KMVES nabízí nepřeberné množství způsobů, jak se zapojit do jejího dění a vycestovat do světa na pracovní nebo studijní pobyt. Záhy po nástupu do prvního ročníku jsem se stala studentskou asistentkou, což mi umožnilo nejen vybudovat cenné vztahy se členy katedry a pomáhat svým vrstevníkům, ale také nasbírat stěžejní pracovní zkušenosti, díky kterým jsem získala další pracovní příležitosti v oboru. Ke konci studia jsem také využila možnosti pracovních stáží v Bruselu a na českém velvyslanectví v Estonsku. Na celé studium vzpomínám jako na jedny z nejlepších let svého života.

Po studiu na KMVES jsem pokračovala magisterským oborem Peace and Conflict Studies na University of Manchester ve Velké Británii, kde jsem našla i své pracovní uplatnění v mezinárodní peacebuildingové neziskovce se sídlem v Londýne.

Mgr. Ivana Týčová

O Ivaně

„FSS pro mě byla druhým domovem, na který vždy ráda vzpomínám.“

Na ministerstvu obrany pracuje od prosince 2010, první tři roky působila jako referentka na sekce obranné politiky a strategie. Aktuálně zastává pozici obranné poradkyně Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu, kde se zabývá otázkami jaderné politiky a plánování a obrannou spoluprací s partnery (nečlenské státy NATO, se kterými Aliance spolupracuje). Dále sleduje problematiku protiraketové obrany, alianční úsilí zaměřující se na boj s proliferací zbraní hromadného ničení a otázky kybernetické bezpečnosti.

Na studium vzpomíná

Studium na FSS mi napomohlo objevit a poznat samu sebe. Profesionální, avšak zároveň přátelský kolektiv naší katedry mi nejenom pomohl zapálit plamínek vášně pro oblast mé expertizy, ale dále ho kultivovat a postupně z něj vytvořit oheň, který mě hřeje doposud. Díky osobní angažovanosti katedry se mi podařilo získat práci v oboru mého studia, která je pro mě nejenom prací, ale i seberealizací a koníčkem.

Bc. et Bc. Jan Vachutka

O Janovi

„Lidský přístup a snaha maximálně vyjít vstříc mi nesčetněkrát pomohla, a to je hlavní důvod, proč bych studium na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií doporučil.“

Jan Vachutka

Na Masarykově univerzitě vystudoval obor Mezinárodních vztahů, a také mezifakultní obor Finance a právo. Již během svých bakalářských studií působil jako stážista v Privátním bankovnictví Komerční banky. Od září 2017 působil v Evropské investiční bance v Lucembursku, kde uplatnil své znalosti z oboru financí a mezinárodních vztahů. V současné době studuje druhým a závěrečným rokem magisterský obor Účetnictví a audit na Luxembourg University.

Na studium vzpomíná

V Brně není nuda. Jedná se až o idylické místo pro studium, neboť nabízí veškeré kulturní a společenské vyžití, a přitom zde není takový stres a ruch, který v dnešní době prostupuje každým velkoměstem. Masarykova univerzita nabízí perfektní vybavenost, ať už se jedná o knihovny, menzy či informační systém. Nezapomenu na nespočet stráveného času v CPS studovně, která nikdy nezavírá.  

Fakulta sociálních studií je centrem, které nabízí až neuvěřitelné příležitosti, stačí se jich jen chopit. Jednu takovou jsem sám využil, a sice studium na prestižní Univerzitě v Kostnici, kde jsem vycestoval přes program Erasmus.

Na FSS nejen vzpomínám, ale také se tam rád vracím. Při každé návštěvě Brna neopomenu zajít do útulné fakultní knihovny, navštívit své vyučující a vedoucího katedry. Lidský přístup a snaha maximálně vyjít vstříc mi nesčetněkrát pomohla, a to je hlavní důvod, proč bych studium na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií doporučil.