Mgr. Ľubica Bodišová

O Ľubici

„MVEB? Ľudský prístup k výuke, podpora zo strany vyučujúcich a široká sieť prepájajúca absolventov a študentov.“

Odbor medzinárodnej spolupráce, OKTE

"Rozhodovanie je pre mňa väčšinou náročný, zdĺhavý a vyčerpávajúci proces. Zaujímavé je, že pri výbere vysokej školy to tak nebolo - hneď ako som absolvovala deň otvorených dverí na FSS, vedela som, čo a kde chcem študovať. Táto automatická voľba sa ukázala ako jedna z najlepších, aké som kedy urobila. 

Odbor medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť je totiž svojím obsahom aj formou jedinečným programom, ktorý otvára dvere do rôznych odvetví energetiky. Jednou z nepochybných výhod je, že výuka nie je zameraná iba na politické aspekty energetiky, ale tiež na ekonomické a technické, bez znalosti ktorých sa v tomto sektore človek ďaleko nedostane.

V mojej súčasnej práci referenta medzinárodnej spolupráce u slovenského operátora trhu s elektrinou využívam veľa z toho, čo som sa naučila v škole - a to nie len vedomosti z oblasti obchodovania s elektrinou, ale tiež zo simulácií medzinárodných vyjednávaní či písania kritických textov."

Mgr. Jan Čiampor

O Honzovi

„Na bakaláři jsem si ze zvědavosti zapsal předmět o energetice - netušil jsem, že právě tento předmět nastartuje mojí budoucí kariéru.“

Odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

"Přihláška na MVEB byla mojí jedinou volbou a dodnes hodnotím jako jednu z nejlepších v životě. Zaměření předmětů v rámci studijního plánu umožňuje studentům porozumět politickým, ekonomickým, environmentálním a technickým aspektům energetiky.

Styl výuky a přístup vyučujících zas pomáhá rozvíjet analytické a kritické myšlení. Jsem přesvědčený, že právě kombinace kvalitní výuky a rozvoje kritického myšlení je největší přidanou hodnotu programu a myslím si, že v ČR nemá konkurenci.

Studium tohoto programu mi poskytl základ, na kterém jsem začal budovat svojí kariéru. V závěru studia jsem začal pracovat na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se věnuji tvorbě a vyhodnocování politiky v oblasti energetické účinnosti."

Mgr. Jan Míča

O Janovi

„Na fakultu, KMVES a Brno rád vzpomínám, ať už jsem kdekoli po Evropě. Díky profesionálnímu a lidskému přístupu jsem se naučil kritickému myšlení, argumentaci a novému chápání světa okolo mě.“

Během magisterského studia získal stipendium Evropského parlamentu a absolvoval stáž v Informační kanceláři Evropského parlamentu v Praze. Od roku 2016 působí na Úřadu vlády ČR v Sekci pro evropské záležitosti. Nejdříve jako PR koordinátor Národního konventu o EU, diskuzní platformě o aktuálních evropských otázkách. Dále pak jako člen Oddělení evropské digitální agendy, které se věnuje novým technologiím jako jsou umělá inteligence nebo blockchain, datové ekonomice, kybernetické bezpečnosti či roli online platforem. Od srpna 2018 je vedoucím tohoto oddělení.

Na studium vzpomíná

Během studia jsem dokázal získat řadu znalostí od předních expertů na Evropskou unii, které jsem mohl doplnit absolvováním stáží či pracovními zkušenostmi a spojit tak teoretické znalosti s reálným fungováním (nejen české) evropské politiky. Moc rád vzpomínám na skvělé spolužáky a vyučující, kteří mi často vycházeli vstříc a podporovali v nás zájem o evropské dění.

Bez popisku

Mgr. Zbyněk Smetana

O Zbyňkovi

„Studium na FSS mi dalo nejen výborné vzdělání, ale především řadu celoživotních přátel.“

Od října 2011 pracuje ve státní správě, kde se věnuje vztahům s EU a evropské politice. Nejprve působil jako referent odboru EU na Ministerstvu financí, kde se věnoval přípravě Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). V roce 2014 se stal vedoucím oddělení koordinace evropských záležitostí a následně byl jmenován i zástupcem ředitele odboru evropských záležitostí. V letech 2017 až 2019 působil v rámci sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády na pozici ředitele odboru koordinace hospodářských politik EU. Od února 2019 působí na Ministerstvu financí na pozici vedoucího oddělení koordinace evropských záležitostí.

V rámci své profesní činnosti se zabývá komplexní koordinací evropských záležitostí na Ministerstvu financí s důrazem na přípravu zasedání Rady ECOFIN a předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Úzce spolupracuje s institucemi EU, Stálým zastoupením ČR v Bruselu, ambasádami ostatních členských států EU v ČR a našimi zastupitelskými úřady v zemích EU. V neposlední řadě zajištuje spolupráci Ministerstva financí s dalšími orgány státní správy, v čele s Úřadem vlády, v oblasti evropských politik.

Na studium vzpomíná

Při zpětném ohledu na studijní léta oceňuji především profesionální a přátelský přístup vyučujících a moderní způsob výuky založený na samostatné práci s rozsáhlým množstvím literatury, který se ukázal být cennou průpravou pro budoucí profesní život. Rád vzpomínám rovněž na podnětné studijní prostředí, výbornou knihovnu a útulnou kavárnu.

Bez popisku

Mgr. Patrícia Brhlíková

O Patrícii

„Voľbu štúdia MVEB považujem za jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som ako mladý, životom “blúdiaci”, človek mohla urobiť 😊.“

Odbor rozvoja energetických trhov, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

"Dnes viem, že energetika predstavuje veľmi komplexné odvetvie, v ktorom sa človek nezaobíde len s vyhranenými znalosťami jedného odboru. A to presne odbor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnosť ponúka - vzácnu kombináciu rôznych pohľadov na svetovú energetiku, a to všetko cez prizmu spoločensko-vedného výskumu.

Veľkou výhodou je aj veľká podpora katedry v prípade, ak má študent záujem absolvovať stáže a nazbierať tak vzácne pracovné skúsenosti už počas štúdia. Aj na základe svojich skúseností si myslím si, že práve táto synergia umožňuje programu “produkovať” mladých profesionálov, ktorí majú európskemu trhu čo ponúknuť.

Veľmi si preto vážim energiu a neúnavnú prácu vyučujúcich a vedenia fakulty, vďaka ktorým štúdium MVEB pokladám za jedno z najlepších rozhodnutí môjho života."

Mgr. et Mgr. Jana Honková, M.Sc.

O Janě

„Katedra mi poskytla dostatek prostoru i podnětů k budování vlastní specializace v rámci oboru, a to bylo základní podmínkou pro mé pozdější působení.“

Publikovaná autorka, přednášející a uznávaný odborník na téma modernizace protiraketové obrany, kapacit k využití vesmíru pro vojenské účely včetně C4ISR a jaderných kapacit v Rusku se znalostí kybernetické bezpečnosti v oblasti prevence a ochrany před únikem dat. Od ledna 2015 referentka bezpečnosti státu oddělení zahraniční spolupráce odboru zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany ČR.

Na studium vzpomíná

V každé vzdělávací instituci se najdou přístupy a oblasti, které někomu vyhovují více a někomu méně. Katedra MVES v tomto není výjimkou. Já osobně jsem se ovšem s méně vyhovujícími přístupy i tematickými okruhy setkala pouze ojediněle, a proto celkově hodnotím KMVES výborně. Moji vyučující mi nejen poskytli dostatek prostoru k vlastní iniciativě, ale i řadu podnětů k jejímu rozvoji. Současně mi ukázali, že tvrdá práce nesoucí hmatatelné výsledky nebude ponechána bez povšimnutí, nýbrž oceněna (a to ať už finančně stipendiem, formou prestiže - udělením ceny či publikací výsledků).

Profesionální a přitom lidský přístup odborníků katedry byl dalším důležitým elementem, který přispěl k rozvinutí mé vášně pro bezpečnostní problematiku. Bohužel nemám pocit, že by toto bylo v ČR standardem. Řada vzdělávacích institucí nadšení studentů pro jejich obor spíše utlumuje, než rozvíjí.

Jednoznačně pozitivně hodnotím i možnosti zahraničních výjezdů. Ty katedra často podporuje i finančně, čímž je v mnoha případech studentům vůbec umožňuje. Já sama jsem měla šanci studovat pod vedením excelentních profesorů a bývalých i současných členů americké administrativy ve Washingtonu, D.C. právě jako studentka FSS MU.

Mgr. Yuliya Ostrenko

O Yulii

„Studium na MVEB člověku otevírá spoustu nových možností.“

manažer rozvojové lokality Špitálka, EU H2020 projekt RUGGEDISED

“Na magisterské studium jsem šla s přesvědčením, že jsem na správném místě. Rychle jsme se zkamarádili se spolužáky, a to i díky náročným  skupinovým projektům a analýzám, které po nás v rámci řady předmětů chtěli. Získala jsem tak celoživotní přátelství a naučila jsem se pracovat v týmu.

Velkou výhodou programu je, že energetika je součástí každodenního života a promítá se skoro do všech oblasti, které vás můžou napadnout. Po studiu tak nejste ničím limitovaní a můžete se vydat v podstatě jakýmkoliv směrem.

Já jsem se, mezi liberalizačními balíčky, trhy s  ropou s plynem, klimatickou politikou EU a mnoha dalšími tématy, našla v rozvoji konceptu Smart City. Během psaní diplomové práce na toto téma jsem spolupracovala s brněnským magistrátem, kde jsem po škole rovnou zůstala pracovat na evropském projektu RUGGEDISED. Teoretický rámec mojí diplomové práce se tak proměnil v moji každodenní pracovní agendu.”

 

Mgr. Zuzka Vacková, M.Sc.

O Zuzce

„Studijní prostředí na MVEB člověka "nakopne" a naučí ho, že to, co se dřív zdálo nemožné, může být otázkou třeba jen jednoho emailu.“

Odbor rozvoje trhu, Operátor trhu s energiemi

"Už na gymplu mě hodně bavilo sledovat politiku a učit se "slepé mapy". Jít studovat mezinárodní vztahy pro mě proto byla jasná volba.  Nebylo to však úplně jednoduché rozhodnutí. Hodně lidí mi v té době radilo, abych si vybrala raději nějaký praktičtější, míň akademický obor, se kterým v budoucnu lépe najdu uplatnění. Ještě, že jsem je neposlechla! Už při bakalářském studiu jsem pochopila, že na Katedře mezinárodních vztahů vyučují a působí špičkoví odborníci, kteří jsou té praktické zahraniční politice mnohem blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Studium na MVEB většinu z nás motivovalo vyhledávat příležitosti k využití našich teoretických znalostí v praxi - účastí na odborných stážích, studijních pobytech, letních či zimních školách apod. A katedra tento zájem dokáže náležitě ocenit a poskytnout mu svou plnou podporu. 

Bez znalostí a zkušeností, které jsem získala při studiu na MVEB, bez inspirujícího prostředí FSS a také bez "toho jednoho emailu" bych pravděpodobně právě teď nepracovala pro společnost OTE na rozvoji vnitrodenního trhu s elektřinou a mezinárodní spolupráci, nestrávila krásný semestr na University of Helsinki a finské léto na české ambasádě, nepotkala mnoho inspirujících lidí a skvělých přátel. 

Nebojte se taky chytnout příležitostí, jaké vám studium MVEB nabízí, a začněte si jich plně užívat."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info