Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností

Autor: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Studie se zabývá základním napětím v koncepci menšinových práv, která se pohybuje na pomezí univerzalismu individuálních lidských práv a partikularismu přínáležitosti k určité sociální skupině. Toto napětí je ilustrováno na filozofických východiscích menšinové ochrany (spor mezi liberalismem a komunitarismem), na historickém vývoji ochrany menšin a zejména na příkladě střetu mezi individuálním právem volby menšinové identity a skupinovou determinací (tedy na ose subjektivní identita - sebeidentifikace - objektivní uznání menšinové skupiny). Autor se rovněž zabývá jednotlivými modely menšinových politik ve vybraných evropských zemích, podává jejich typologii a hodnocení. Věnuje se rovněž postavení národnostních menšin v EU.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info