Energiewende: současný stav, budoucí vývoj a důsledky pro ČR

Autoři: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., Mgr. Filip Černoch, Ph.D., Mgr. Jan Osička, Ph.D.

V přímé návaznosti na nehodu v jaderné elektrárně Fukušima Daiči koaliční vláda Angely Merkelové (CDU-CSU a SPD) rozhodla o okamžitém uzavření 8 ze 17 německých jaderných elektráren s plánem odstavit zbylá zařízení do roku 2022. Tento krok je součástí dlouhodobé strategie SRN na radikální proměnu domácí energetiky, takzvané Energiewende (EW). Cílem Německa je zásadně snížit emise skleníkových plynů i svou závislost na dovozu fosilních paliv.

Pro českou energetiku má EW zásadní význam. Od devadesátých let probíhá v rámci Evropských společenství/Evropské unie budování liberalizovaného společného trhu s elektřinou, přičemž důraz německé vlády na obnovitelné zdroje energie (OZE) a na potlačení fosilních paliv mění investiční a obchodní strategie energetických společností. Trh je ovlivňován širokou škálou finančních, legislativních a regulačních nástrojů, které mají pomoci Energiewende prosadit, a Integrace národních trhů s elektřinou do jednoho společného celoevropského trhu potom posiluje vliv, který má EW na situaci v okolních zemích.

Cílem tohoto textu je poskytnout české odborné veřejnosti základní shrnutí problematiky a problematických bodů i potenciálních příležitostí, které z dění v Německu vyplývají. Čtenář by mel získat nástroj pro pochopení toho, kam v budoucnu v této oblasti napřít pozornost a jak této komplexní problematice porozumět.

Knihu můžete ve formě e-booku stáhnout na tomto odkazu.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info