Petr Ocelík o výměně vědeckých informací o klimatické změně

17. 2. 2020

Petr Ocelík je spoluautorem článku Information exchange networks at the climate science-policy interface: Evidence from the Czech Republic, Finland, Ireland, and Portugalvydaném v prestižním časopise Governance. Článek je výstupem mezinárodního projektu Comparing Climate Change Policy Networks, který se zaměřuje na podmínky tvorby klimatických politik ve dvaceti zemích.

Článek analyzuje výměnu vědeckých informací, jež jsou nezbytné pro formulaci účinných politických opatření souvisejících s klimatickou změnou, mezi relevantními organizacemi. Autoři vedení Paulem Wagnerem z Univerzity v Helsinkách ukazují, že organizace získávající tyto informace primárně od vědeckých organizací a nikoli think-tanků nebo veřejných úřadů. Samotná dostupnost vědeckých informací tak není dostatečnou pobídkou k formulaci adekvátních politických opatření. Česká republika je pak jedinou zemí, kde aktéři mají tendenci získávat vědecké informace více od organizací, které zastávají podobné politické pozice – to přispívá k polarizaci tématu i obhajobě politik, jež nejsou v souladu s vědeckým poznáním.   


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info