Osička spoluautorem nové publikace

24. 1. 2019

Jan Osička je spoluautorem nové publikace s názvem Waste-to-Energy in the Danube Strategy Region: Challenges and Prospects. Na knize se podílel spolu s doktorským studentem naší katedry Colinem Kimbrellem a nedávnou absolventkou oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost Jitkou Kuncovou. Studie se zabývá aktuálním stavem a výzvami energetického využívání odpadu v Podunajském regionu. Studie poskytuje obecný přehled problematiky, souvisejících politik a legislativy EU, jakož i překážek rozvoje v dotčeném regionu. Publikace též obsahuje několik případových studií konkrétních projektů.

Studie byla vypracována pod záštitou Úřadu vlády České republiky.

Studie je dostupná zde.

Více článků

Přehled všech článků