Kaniok a Brusenbauch Meislová o (de)politizaci Brexitu

22. 9. 2020

Petr Kaniok a Monika Brusenbauch Meislová publikovali v časopise Journal of Contemporary European Studies (nakladatelství Taylor and Francis, Routledge) článek s názvem “Brexit as a (de)politicized issue? Evidence from Czech and Slovak parliaments“. Článek se zabývá otázkou, kteří parlamentní aktéři v ČR a na Slovensku (de)politizovali Brexit a které strategie při tom využívali. Autoři dochází k závěru, že téma Brexitu je v českém a slovenském parlamentu do značné míry depolitizováno, přičemž roli v jeho depolitizaci sehrává řada faktorů, zejména pak vládní/opoziční status, umístění na pravolevé škále a pro-či protievropský postoj daných aktérů.

Text je dostupný na tomto odkazu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info