Brusenbauch Meislová o rámování Brexitu v ČR a Maďarsku

6. 6. 2021

Monika Brusenbauch Meislová publikovala jako spoluator v odborném časopisu Problems of Post-Communism článek s názvem "Exploitation Opportunities for Distant Crises: Political Framings of Brexit in the Czech Republic and Hungary".

Článek zkoumá, jak byl Brexit rámován a využit (či zneužit?) vládami dvou členských států EU, Českou republikou a Maďarskem. Brexit pro tyto země představuje tzv. "vzdálenou krizi": ač bude mít pravděpodobně velké dopady, ty jsou nejisté a nejsou bezprostřední.

V návaznosti na literaturu zabývající se rámováním krizí zkoumají autoři vládní rétoriku o/vůči Brexitu prostřednictvím analýzy rámců. Zjišťují, že v obou případech dochází k instrumentalizaci Brexitu ze strany vlád pro vlastní domácí účely, kdy vlády pragmaticky přizpůsobují své diskurzivní postoje k Brexitu tak, aby vyhovovaly jejich politickému kalkulu v domácích i evropských otázkách.

Text je dostupný zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info