Mgr. Marika Maďarová

O Marice

„Po 5 letech praxe v prostředí politik a institucí EU vím, že jsem se na katedře MVES naučila vše, co mi univerzita v tomto oboru mohla poskytnout.“

V roce 2016 absolvovala 5-měsíční BlueBook stáž v kabinetu místopředsedy Evropské komise pro energetickou unii. Po návratu z Bruselu nastoupila na Odbor koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, kde se 2 roky věnovala telekomunikační, dopravní a kosmické politice EU. V rámci této pozice byla rovněž zástupkyní ČR v pracovní skupině Rady EU. V roce 2017 absolvovala 3-týdenní stáž na francouzském Generálním sekretariátu pro evropské záležitosti v Paříži. Od prosince 2018 vede oddělení, které má na starosti koordinaci politik ČR v agendách Coreperu I.

Na studium vzpomíná

S odstupem několika let bych si pro své vysokoškolské studium v oboru Evropská studia opět vybrala FSS. Bylo pro mě zásadní, že katedra poskytuje studentům kvalitní vzdělání v moderních a vybavených prostorech, kde je skutečně vše, co je pro výuku i přípravu na praxi potřeba. Studijní prostředí je bezpečné, přátelské, otevřené a vysoce profesionální. Informační zdroje jsou prakticky nekonečné a zároveň velice dobře dostupné.

Vyučující na katedře mají vysoký standard, podporují kritické myšlení a schopnost argumentace, což se mi v profesním životě hodilo jako nezbytný základ, který můžu dále rozvíjet. Studium na FSS vede k samostatnosti, ale poskytuje podporu v případech potřeby. Díky dostupnosti stipendijních programů jsem mohla vyjet i na půlroční studijní pobyt do Francie v rámci Erasmu. Možnost finančního ocenění v případě velmi dobrých studijních výsledků bylo pro mne příjemným překvapením. Zpětně si na katedře nejvíc cením, že mě naučila kriticky pracovat s množstvím anglicky psaných textů a prezentovat své argumenty před širším publikem, a také to, že studentům prezentuje široké možnosti uplatnění, včetně setkání s experty z praxe jednotlivých oborů. Stačí si pak skutečně jen vybrat a jít za svým.

 

Mgr. Bc. Klára Šubrtová

O Kláře

„Celá FSS, a především má domovská Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, pro mě bude navždycky srdeční záležitostí.“

Od roku 2014 je asistentkou předsedy delegace ČSSD v Evropském parlamentu Pavla Poce. V letech 2011 až 2014 působila jako tisková tajemnice delegace ČSSD v Evropském parlamentu.

Na studium vzpomíná

Díky FSS jsem se v prvním ročníku magisterského studia evropských studií dostala na tříměsíční stáž do kanceláře CZELO (Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum) v Bruselu, kde v té době začalo partnerství o poskytování stáží brněnským studentům. Musím říct, že právě to rozhodlo o tom, kam budu posléze tíhnout. Zažila jsem Brusel za českého předsednictví Radě EU a byla to úžasná zkušenost (i přes ten neslavný konec). Na podzim 2009 jsem opět díky Masarykově univerzitě dostala možnost absolvovat půlroční Erasmus pobyt na vlámské Vrije Universiteit Brussel. V té době už jsem měla hodně kontaktů v institucích a podařilo se mi získat stáž v kanceláři Senátu ČR, která funguje v Evropském parlamentu. Prodloužila jsem si studium přes Erasmus a skloubila ho s další stáží, tentokrát u českého europoslance Pavla Poce. 

Mgr. Pavla Papírníková

O Pavle

„FSS mi dala možnost studovat ideální kombinaci oborů, ráda vzpomínám na skvělou atmosféru, spolužáky a pedagogy.“

Dříve působila v zahraničním odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR (2008 – 2012), v říjnu 2013 po absolvování ročního studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR nastoupila do diplomatických služeb. Od září 2014 je vyslána na Stálém zastoupení ČR při EU, kde je zodpovědná za vztahy s Evropským parlamentem.

Na studium vzpomíná

Studium na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií pro mě bylo jasnou volbou – nabízelo kombinaci všech oborů, o které jsem měla zájem a kterým jsem se chtěla ve své budoucí profesní dráze věnovat. Na studentská léta v pohodovém Brně a přátele, které jsem v průběhu studia potkala, moc ráda vzpomínám.      

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info