Mgr. Marika Maďarová

O Marice

„Po 5 letech praxe v prostředí politik a institucí EU vím, že jsem se na katedře MVES naučila vše, co mi univerzita v tomto oboru mohla poskytnout.“

V roce 2016 absolvovala 5-měsíční BlueBook stáž v kabinetu místopředsedy Evropské komise pro energetickou unii. Po návratu z Bruselu nastoupila na Odbor koordinace evropských politik Úřadu vlády ČR, kde se 2 roky věnovala telekomunikační, dopravní a kosmické politice EU. V rámci této pozice byla rovněž zástupkyní ČR v pracovní skupině Rady EU. V roce 2017 absolvovala 3-týdenní stáž na francouzském Generálním sekretariátu pro evropské záležitosti v Paříži. Od prosince 2018 vede oddělení, které má na starosti koordinaci politik ČR v agendách Coreperu I.

Na studium vzpomíná

S odstupem několika let bych si pro své vysokoškolské studium v oboru Evropská studia opět vybrala FSS. Bylo pro mě zásadní, že katedra poskytuje studentům kvalitní vzdělání v moderních a vybavených prostorech, kde je skutečně vše, co je pro výuku i přípravu na praxi potřeba. Studijní prostředí je bezpečné, přátelské, otevřené a vysoce profesionální. Informační zdroje jsou prakticky nekonečné a zároveň velice dobře dostupné.

Vyučující na katedře mají vysoký standard, podporují kritické myšlení a schopnost argumentace, což se mi v profesním životě hodilo jako nezbytný základ, který můžu dále rozvíjet. Studium na FSS vede k samostatnosti, ale poskytuje podporu v případech potřeby. Díky dostupnosti stipendijních programů jsem mohla vyjet i na půlroční studijní pobyt do Francie v rámci Erasmu. Možnost finančního ocenění v případě velmi dobrých studijních výsledků bylo pro mne příjemným překvapením. Zpětně si na katedře nejvíc cením, že mě naučila kriticky pracovat s množstvím anglicky psaných textů a prezentovat své argumenty před širším publikem, a také to, že studentům prezentuje široké možnosti uplatnění, včetně setkání s experty z praxe jednotlivých oborů. Stačí si pak skutečně jen vybrat a jít za svým.

 

Bez popisku

Mgr. Bc. Klára Šubrtová

O Kláře

„Celá FSS, a především má domovská Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, pro mě bude navždycky srdeční záležitostí.“

Od roku 2014 je asistentkou předsedy delegace ČSSD v Evropském parlamentu Pavla Poce. V letech 2011 až 2014 působila jako tisková tajemnice delegace ČSSD v Evropském parlamentu.

Na studium vzpomíná

Díky FSS jsem se v prvním ročníku magisterského studia evropských studií dostala na tříměsíční stáž do kanceláře CZELO (Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum) v Bruselu, kde v té době začalo partnerství o poskytování stáží brněnským studentům. Musím říct, že právě to rozhodlo o tom, kam budu posléze tíhnout. Zažila jsem Brusel za českého předsednictví Radě EU a byla to úžasná zkušenost (i přes ten neslavný konec). Na podzim 2009 jsem opět díky Masarykově univerzitě dostala možnost absolvovat půlroční Erasmus pobyt na vlámské Vrije Universiteit Brussel. V té době už jsem měla hodně kontaktů v institucích a podařilo se mi získat stáž v kanceláři Senátu ČR, která funguje v Evropském parlamentu. Prodloužila jsem si studium přes Erasmus a skloubila ho s další stáží, tentokrát u českého europoslance Pavla Poce. 

Bez popisku

Mgr. Eliška Kolínková

O Elišce

„Díky studiu na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií mám dnes to štěstí pracovat v oboru, který mě zajímá.“

V roce 2014 absolvovala Blue Book stáž v Evropské radě pro výzkum. Několik let poté pracovala na komunikačních projektech pro evropské instituce. Od roku 2020 pracuje v Evropské komisi, kde od února 2022 vede tým pro digitální komunikaci v generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Na studium vzpomíná

Brněnskou Fakultu sociálních studií jsem si vybrala, protože nabízí unikání možnost kombinovat různé obory. V mém případě to byla evropská studia s žurnalistikou. Katedra Mezinárodních studií disponovala skvělými stálými vyučujícími i hostujícími experty z Česka i zahraničí, proto jsem zde po bakaláři pokračovala i na magisterském studiu.

Zároveň jsem měla možnost vyjet přes katedru do Norska na Erasmus během bakaláře a na tříměsíční stáž v Belgii v České styčné kanceláři pro výzkum, vývoj a inovace během magistra. To vše mi po ukončení studia pomohlo k získání Blue Book stáže v Bruselu a nastartování kariéry v evropských institucích. Díky tomu mám to štěstí dnes pracovat v oboru, který jsem vystudovala.

Bez popisku

Mgr. Pavla Papírníková

O Pavle

„FSS mi dala možnost studovat ideální kombinaci oborů, ráda vzpomínám na skvělou atmosféru, spolužáky a pedagogy.“

Dříve působila v zahraničním odboru Kanceláře Senátu Parlamentu ČR (2008 – 2012), v říjnu 2013 po absolvování ročního studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR nastoupila do diplomatických služeb. Od září 2014 je vyslána na Stálém zastoupení ČR při EU, kde je zodpovědná za vztahy s Evropským parlamentem.

Na studium vzpomíná

Studium na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií pro mě bylo jasnou volbou – nabízelo kombinaci všech oborů, o které jsem měla zájem a kterým jsem se chtěla ve své budoucí profesní dráze věnovat. Na studentská léta v pohodovém Brně a přátele, které jsem v průběhu studia potkala, moc ráda vzpomínám.      

Bez popisku

Mgr. Markéta Krejčí

O Markétě

„FSS mě naučila samostatnosti a dala mi flexibilitu, díky které jsem našla práci, která mě naplňuje a rozvíjí. Za to, kde jsem dnes, vděčím vstřícnému přístupu a podpoře profesorů na mé mateřské Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.“

Během svého studia na FSS působila ve strategickém programu Kremlin Watch Bezpečnostního centra Evropské hodnoty a jako stážistka v Evropském parlamentu. Po ukončení studia se stala asistentkou místopředsedy Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Pavla Poce. Od roku 2019 je v kanceláři europoslance za Progresívne Slovensko Martina Hojsíka zodpovědná za obsahovou práci a vyjednávání ve výborech. Především ve výborech ENVI, ITRE, BUDG a vyšetřovacím výboru ANIT, kde pan Hojsík formálně působí. Podílela se například na vyjednávání Nařízení pro usnadnění udržitelného investování, Nařízení o použití ustanovení Aarhuské úmluvy, zprávy o strategii EU ke snížení emisí methanu či návrhu usnesení o ochraně půdy.

Na studium vzpomíná

Studium na FSS mi umožnilo od počátku snoubit teorii a praxi. Během prvního ročníku jsem se zapojila do workshopu o energetické bezpečnosti, kterého se zúčastnil i někdejší europoslanec a místopředseda ENVI výboru Pavel Poc, který mě později přijal na stáž v Bruselu. Díky podpoře vyučujících jsem mohla studium doplnit absolvováním stáží v ČR i v zahraničí, aniž bych si musela prodloužit studium a "ztrácet drahocenná léta". Zároveň jsem hned po ukončení studia měla pracovní příležitosti, což mladý absolvent zvláště ocení. Jediné, co bych na FSS změnila, je důraz na výuku jazyků. 

Co bych doporučila studentům FSS?

Aby se zajímali o příležitosti, které katedra nabízí a nebáli se vyjít ze své komfortní zóny a vyjet do zahraničí.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info