Mgr. Lenka Filipová

O Lence

„Na katedře zvláště oceňuji profesionalitu vyučujících a zároveň také jejich lidský přístup.“

Již během studií Lenka absolvovala pracovní stáže na Ministerstvu zahraničních věcí, na Stálé Misi České Republiky při Úřadovně OSN v Ženevě a dlouhodobě působila také jako redaktorka ekonomické sekce Hospodářských novin. Po magisterském studiu Mezinárodních vztahů, odjela Lenka na zahraniční stáž na Stálou Misi České republiky při OSN v New Yorku a následně získala pracovní zkušenost s první ženskou mírovou organizací na světě WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) v Ženevě. Lenka pracovala jako Assistant a následně jako Junior Project Officer s Plan International, kde vedla mimo jiné projekt automatizace databáze zaměřující se na dokumenty OSN. V současnosti působí jako programová asistentka se zameřením na gender a odzbrojování v rámci UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) v OSN v Ženevě.

Na studium vzpomíná

Studium na Katedře mezinárodních vztahů a Evropských studií jsem si vybrala kvůli výbornému výzkumnému jménu fakulty. Právě díky katedře jsem měla možnost vyjet na první zahraniční pobyt do Norska a následně Rakouska. Studentům bych doporučila využít jak pracovních tak studijních pobytů, které katedra nabízí a nebát se převzít iniciativu při hledání možností pracovních zkušeností a stáží. Na katedře zvláště oceňuji profesionalitu vyučujících a zároveň také jejich lidský přístup.

Bc. et Bc. Michaela Anna Šimáková, M.I.A. et M.A.

O Michaele Anně

„Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.“

Po bakalářských studiích na Masarykově univerzitě (FSS a FF), Michaela dále pokračovala v magisterském studiu oboru Mezinárodní bezpečnost na SciencesPo v Paříži. Zde absolvovala postgraduální nástavbu v oboru Management. Postgraduální studium absolvovala rovněž na College of Europe v Bruggách, zde později pracovala jako akademický a výzkumný pracovník. 

Michaela pracovala pro Slovenskou společnost pro zahraniční politiku (SFPA), Ministerstvo Obrany SR, delegaci EU ve Vídni a následně pro předsednctví Rady EU Litvy a její Stálé zastoupení při OBSE. Následně získala zkušenosti v oblasti neziskových organizací jako projektový manažer při práci v Paříži. Od roku 2016 Michaela působí v NATO, kde pracovala nejprve pro Divizi pro operace, následně pro kancelář Zvláštního představitele generálního tajemníka NATO pro ženymír a bezpečnost. V současnosti pracuje jako konzultant pro NATO Divizi pro politické záležitosti a bezpečnostní politiku a zároveň předsedá Asociaci absolventů College of Europe. 

Na studium vzpomíná

Na FSS jsem se dostala po roce studia na jiné univerzitě s podobným zaměřením, která ale nesplňovala moje představy. Než jsem na FSS nastoupila, slýchala jsem informace, že fakulta je zaměřená čistě na výzkum. Nebyla to však pravda: studium bylo perfektně vyvážené mezi akademickým přístupem, otevřeným myšlením mimo zaběhané konvence, praktickými tématy a praktickým know-how. Díky této kombinaci jsem se mohla profilovat na evropské úrovni a navíc jsem těžila ze spolupráce FSS s mnohými zahraničními institucemi. Díky studiu jsem se dostala na nezapomenutelný Erasmus pobyt, který pozitivně ovlivnil můj profesní i osobní růst.  

A to nejlepší na konec: skvělý kolektiv inteligentních a inspirujících mladých lidí. Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.

Mgr. Peter Kolesár, M.A.

O Peterovi

„Výborná atmosféra, osobní přistup pedagogů, skvělá přátelství a nezapomenutelné zážitky, to je pro mě studium na FSS.“

Působil jako obchodní rada na Velvyslanectví SR v Tel Avivu (2011-2013), dříve konzultant ve společnosti Candole Partners (2006-2011). Od srpna 2013 je na pozici Rady pro obchod a inovace, Velvyslanectví SR ve Washingtonu, D.C. Je zodpovědný za oblast obchodu, ekonomiky, podpory startupů a rozvoj vědy a výzkumu.  

Na studium vzpomíná

Studium na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií mělo výbornou atmosféru, osobní přístup pedagogů a špičkovou kvalitu vyuky. Ze studia v Brně mám dodnes skvělá přátelství a zážitky, na které budu stále s usměvem na tváři vzpomínat. 

Mgr. Ivana Týčová

O Ivaně

„FSS pro mě byla druhým domovem, na který vždy ráda vzpomínám.“

Na ministerstvu obrany pracuje od prosince 2010, první tři roky působila jako referentka na sekce obranné politiky a strategie. Aktuálně zastává pozici obranné poradkyně Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu, kde se zabývá otázkami jaderné politiky a plánování a obrannou spoluprací s partnery (nečlenské státy NATO, se kterými Aliance spolupracuje). Dále sleduje problematiku protiraketové obrany, alianční úsilí zaměřující se na boj s proliferací zbraní hromadného ničení a otázky kybernetické bezpečnosti.

Na studium vzpomíná

Studium na FSS mi napomohlo objevit a poznat samu sebe. Profesionální, avšak zároveň přátelský kolektiv naší katedry mi nejenom pomohl zapálit plamínek vášně pro oblast mé expertizy, ale dále ho kultivovat a postupně z něj vytvořit oheň, který mě hřeje doposud. Díky osobní angažovanosti katedry se mi podařilo získat práci v oboru mého studia, která je pro mě nejenom prací, ale i seberealizací a koníčkem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info