Mgr. Zuzka Kulichová

O Zuzce

„Na MVEB jsem zjistila, jak je energetika zajímavá a čím vším se lze vůbec zabývat.“

konzultační společnost EGÚ Brno

"Energetika se může pro absolventy FSS zdát být jako dost pragocentrický obor – můžete jít pracovat na ministerstva, do ČEZu, OTE, ERÚ, spousty pražských analytických firem atd. Ale co Brno? Já jsem hrdá, že můžu pracovat právě v brněnské firmě EGÚ Brno a být tak součástí velké energetiky.

Když jsem do EGÚ nastupovala, moc jsem nevěděla, co čekat, protože firma se zabývá spíše technickými analýzami, predikcemi fungování trhů nebo modelováním fungování sítí. Velmi rychle jsem ale pochopila, že zdánlivá nevýhoda humanitního vzdělání může být výhodou.

V technických věcech, které jsem ke své práci potřebovala, jsem se díky kvalitnímu základu ze studia rychle zorientovala, a navíc mám kolem sebe spoustu kolegů, kteří mi vše rádi vysvětlí. Naopak znalosti evropské legislativy a vývoje energetických politik jsem mohla v nových projektech využít hned po škole.

Samozřejmě se ale stále mám co učit, s každým dalším zadáním přichází i něco nového k prozkoumání, a to mě opravdu baví. Celkově, svět energetiky je opravdu zajímavý, pravidelně se srtkávám s odborníky na velmi různorodá témata, což mě posouvá dál. Jo, a jako žena nikdy nemusím stát frontu na záchodky. Takže jo, pojďte dělat energetiku!"

 

Ing. Mgr. Dominik Rusinko

O Dominikovi

„Studium na KMVES je jedinečné – ať již kvalitou nabízeného vzdělání, přístupem pedagogů nebo šíří mezinárodních příležitostí, které nabízí.“

Od října 2020 působí jako makroekonom v belgické bance KBC, kde se podílí na tvorbě základního makroekonomického scénáře skupiny KBC. Před přesunem do Bruselu působil tři roky jako makroekonomický analytik na oddělení finančních trhů v Československé obchodní bance, kam nastoupil krátce po absolvování studií na FSS a ESF MU. Odborně se specializuje na ekonomiku eurozóny a hospodářský vývoj zemí střední a východní Evropy. V rámci skupiny KBC je taktéž zodpovědný za komoditní výzkum, zejména se zaměřením na globální ropný trh.

Na studium vzpomíná

Vysokoškolské studium by mělo mladým lidem pomoci rozvinout tři základní dovednosti – kriticky myslet, přesvědčivě formulovat své názory a srozumitelně komunikovat. Studium na KMVES je koncipováno přesně tímto směrem a navíc poskytuje solidní mezinárodně-politický background, o který se ve své práci pravidelně opírám. Zvláště bych vyzdvihnul kvalitu ekonomických předmětů, které vybočují z tradičního ortodoxního přístupu ke studiu ekonomie, čímž podněcují k hlubšímu přemýšlení a nakonec i formulování vlastních postojů. V neposlední řadě pak fakulta nabízí nespočet možností, jak získat zkušenosti v zahraničí – v mém případě se jednalo o stáž na Stále misi ČR při OECD, po které jsem se definitivně rozhodl vydat se na dráhu makroekonoma.

Mgr. Tereza Skládanková

O Tereze

„Kdyby mi bylo znova 18, přihlásím se zase.“

Studium na FSS mi otevřelo dveře k práci v IT. Ukázalo se totiž, že kromě programátorů, je v IT potřeba spousta lidí, které nevyděsí množství podkladů k nastudování (a třeba i v cizím jazyce), kteří jsou schopní stručně a výstižně shrnout ať už materiály nebo závěry ze schůzky se zákazníkem, kteří se nebojí zformulovat svůj názor a umí diskutovat o různých scénářích a navíc se nebojí lidí (za mírnou stereotypizaci se omlouvám). 

Do IT firmy jsem nastoupila jako specialista na evropskou legislativu, rychle jsem se ale posunula na pozice business analytika a produktového manažera. Prakticky každodenně využívám schopnosti, které jsem si osvojila během studia. Kritické myšlení, schopnost rychle se zorientovat v novém tématu a argumentovat svůj názor jednoznačně vedou pomyslný žebříček. 

Na studium vzpomíná

Studium na FSS je pro mě spojeno především s nekonečnými možnostmi aktivního zapojení - ať už do chodu katedry nebo fakulty nebo do jednoho z nespočetného množství spolků a studentských iniciativ; možností diskutovat s neuvěřitelně zajímavými osobnostmi - ať už spolužáky nebo vyučujícími; a s každodenním intelektuálním i osobnostním růstem. Kdyby mi bylo znova 18, přihlásím se zase.

Mgr. Eliška Trmalová

O Elišce

„Rodinné prostředí a výborný tým vyučujících, se kterými je radost spolupracovat.“

ČEPS


"V páté třídě jsem na škole v přírodě navštívila vodní elektrárnu a ta jednoduchost a elegance výroby elektřiny mě fascinovala natolik, že jsem o ní vzala knížku a dokonce jsem jí do odjezdu i celou přečetla. Pamatuji siže na mě kamarádka listující Bravo girl nevěřícně koukala a pak prohodila, že jsem ‚nějaká divná.

Moje zájmy byly odmalička velmi široké, ač jsem si uvědomovala, že se nelze věnovat všemu, ostatně ne každý je Jára Cimrman, a tak mě cesta k energetice vedla oklikami. Během bakaláře jsem absolvovala stáž na Prague Security Studies Institute, kde jsem se dozvěděla o studijním programu zaměřeném na energetickou bezpečnost na FSS. Tam někdy mi došlo, jak moc mě tohle téma zajímá. 

Moje motivace studovat energetickou bezpečnost je vidět i v ochotě tvořit protiproud a jezdit každý týden Prahy do Brna přes D1. Studium v Brně mě obohatilo nejen po stránce jazykové, kdy jsem zjistila, že rožnout neznamená jen něco podpálit, ale zejména po stránce vědomostní. Je zde výborný tým mimořádně znalých vyučujících, kteří jsou navíc skvělými lidmi a je radost s nimi spolupracovat.

Díky malému počtu studentů je prostředí spíše rodinné, čehož si vážím. Člověk je tak hodnocen za práci, kterou celou dobu odvádí a nejen za náhodné natipování kroužkovacích odpovědí. Studium MVEB má skutečně za cíl zvýšit naše šance na pracovním trhu, a ač by se to dalo označit za elementrární cíl studia, mám pocit, že ne všude je to samozřejmostí. Pokud má někdo zájem studiem jen prolézt, tento obor pro něj není. 

Během studia jsem pracovala na částečný úvazek v poradenské firmě a poté ve společnosti Nano Energies. Nyní se chci zaměřit na mezinárodní spolupráci v energeticeEnergetika je naprosto esenciální pro vývoj společnosti, proto mě tolik okouzlila. Může vyvolávat i smiřovat konflikty, dokáže chránit přírodu i ji ničit. Fascinuje mě svou všudypřítomností a naší absolutní závislostí na ní, kterou si občas nechceme přiznat. Představuji si, že až jednou dokážeme provádět jadernou fúzi na komerční úrovni, lidstvu ubyde řada vrásek na čele a nám i nějaká ta práce."

 

Mgr. Dan Měsíc

O Danovi

„Studium na FSS Vám dá široký rozhled, schopnost kritického myšlení a především místo, na které budete rádi vzpomínat a kam se budete rádi vracet.“

Tři roky působil ve státní správě, mj. v odboru energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, na Stálé misi ČR při OECD a v sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 zastupuje skupinu ČEZ v její bruselské kanceláři, která je zodpovědná za prosazování zájmů skupiny ČEZ vůči institucím EU. Zároveň je zakladatelem a předsedou sítě Young Energy Professionals Brussels a členem výkonného týmu European Youth Energy Network.

Na studium vzpomíná
Studium mezinárodních vztahů a evropských studií mi poskytlo základ pro mou kariéru v evropských záležitostech a díky oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost jsem objevil vášeň pro energetická témata. Studium na FSS mě nejen doslova kariérně nasměřovalo, ale především díky němu mám spoustu krásných vzpomínek a přátelství. Jsem šťastný pokaždé, když mám příležitost se na fakultu vracet.

Mgr. Jan Sádlo

O Janovi

„I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.“

Pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce na Ministerstvu průmslu a obchodu ČR. Nyní působí jako analytik v konzultační společnosti Grayling.

Na studium vzpomíná

Obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost jsem si vybral kvůli nesmírně zajímavému propojení sociálních věd a ve své podstatě velmi technickému odvětví energetiky. Zárukou kvality nového oboru pro mě byl fakt, že jeho garantem byl Břetislav Dančák. Díky omezenému počtu studentů bylo možné jakékoliv téma do hloubky prodiskutovat s dynamickým a velmi ochotným týmem vyučujících. I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.

Mgr. Pavel Svoreň

O Pavlovi

„I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.“

investiční skupina PORTIVA

"Ve čtvrtém ročníku gymnázia se většina mých spolužáků rozhodla jít na ekonomku, práva nebo medicínu. Já jsem v tomto období náhodou zjistil, že existuje obor, který si říká Mezinárodní vztahy a rozhodl jsem se s ním udělat díru do světa. Budoucnost mi ale brzy ukázala, že se mé další životní kroky nebudou skládat ze zastupování České republiky a vyjednávání mezinárodních smluv.

Univerzita mě krůček po krůčku formovala, rozvíjela mou osobnost a díky tomu jsem nakonec našel směr, který mi byl nejbližší. V rámci magisterského studia jsem zvolil program MVEB. Získané základy v oboru energetiky s backgroundem v oblasti ekonomické, technické i geopolitické mi umožnily v začátku kariéry reagovat na požadavky zaměstnavatele i partnerů a otevřely mi cestu k rozvoji mnoha směry.

Nyní už mě neživí jen energetika. Vedu investiční skupinu s výrazně širším záběrem napříč mnoha obory. Realita ukazuje, že se i tato výzva dá zvládnout se vzděláním ze sociálních věd. Stačí mít kritické myšlení, racionální přístup, zdravý rozum a být slušný. Nejen obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, ale celá FSS toto myšlení ve svých studentech buduje."

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info