Zapletalová a Komínková o Visegrádu a hlasování o energetických otázkách

28. 2. 2020

Veronika Zapletalová a Magda Komínková publikovaly článek zkoumající hlasování europoslanců Visegrádu v Evropském parlamentu v prestižním časopise Energy Policy vydavatelství Elsevier.
V článku se autorky zaměřily na hlasování europoslanců v průběhu funkčního období minulého Evropského parlamentu a analyzovaly jednotlivá hlasování tématicky spjatá s energetickou a klimatickou politikou EU. Visegradská skupina je často vnímána jako příklad regionální spolupráce a diskutována je především její role na úrovni Evropské unie. Oproti tomuto mainstreamovému přístupu se však autorky zaměřily na soudržnost skupiny a to především u návrhů, ve kterých europoslanci hlasovali odlišně od frakce, ke které se hlásí. Výsledky ukázaly, že často zmiňovaná soudržnost Visegrádu v podmínkách EP není rozhodně patrná. Současně i soudržnost euroskeptických skupin se ukázala být neprůkaznou. Pro další vývoj energetické a klimatické politiky EU je důležité i to, že příjímání s ní souvisejících návrhů v EP probíhá za podpory výrazně menší většiny europoslanců než se obecně předpokládá. 
Članek je dostupný
zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421520300835#cebib0010

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info