Vratislav Havlík autorem textu o evropeizaci teritoriality národních států

10. 4. 2020

Vratislav Havlík publikoval text v Journal of Common Market Studies, předním časopise oboru evropská studia. Článek s názvem "Europeanisation as the reterritorialisation of the state: towards conceptual clarification" se zabývá procesem vzniku nových regionálních útvarů, které překreslují dosavadní územní členění národních států.

Vzniká tak nejen prostor pro efektivnější regionální rozvoj, ale také například pro napětí mezi starými a novými regiony, které soupeří o zdroje a postavení v systému.  Celkově pak postupně dochází i k proměně našeho chápání teritoriality národních států. Text se snaží zachytit tento fenomén především konceptuálně a vysvětlit souhru jednotlivých kroků, na kterých tato nova forma evropeizace spočívá.

Text je dostupný online na tomto odkazu:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.13031


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info