Vladimír Černý autorem nové knihy o Rakousku-Uhersku v letech 1848-1918

12. 11. 2019

Nakladatelství Extra Publishing vydává v těchto dnech výpravnou knihu "Monarchie 1848–1918: císař, Češi, život v mocnářství" vytvořenou kolektivem historiků. Jejím spoluautorem je Vladimír Černý.

Publikace velkého formátu přináší kromě bohatě ilustrované textové části také 77 vložených kopií unikátních dobových dokumentů, jako třeba mapy (včetně mapy Brna z roku 1858 či
uličního plánu Vídně z roku 1900), jízdní řády, vysvědčení, bankovky, list ze zápisníku Bedřicha Smetany, plakát Jubilejní zemské výstavy v Praze z roku 1891, úmrtní list císařovny Sissi z roku 1898, noviny z prvních týdnů Velké války 1914 a mnohé další. Mimoto je součástí knihy vložené CD prezentující na 35 ukázkách zvukový odraz doby. Najdeme zde například hlasové záznamy projevů císaře Františka Josefa I., árii světoznámé operní pěvkyně Emy Destinnové z opery Tosca (1914) nebo třeba novoroční proslov polního maršála Eduarda von Böhm-Ermolliho k vojákům c. a k. armády.

Podrobnosti ke knize jsou k dispozici na adrese: https://www.knihamonarchie.cz/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info