Univerzita přesunula testy přijímacího řízení na červen

21. 3. 2020

S ohledem na vývoj pandemie nemoci COVID-19 přesouvá Masarykova univerzita termín konání Testů studijních předpokladů. Původní termín, který byl 25. až 26. dubna, se ruší a přesouvá se na 20. až 21. června tohoto roku. Úspěšné zvládnutí Testů studijních předpokladů (TSP) je podmínkou k přijetí na sedm z devíti fakult MU, výjimkou je Lékařská fakulta MU a Fakulta sportovních studií MU. V letošním roce má TSP skládat 15 723 uchazečů.

Více informací na zde.

Více článků

Přehled všech článků