Padrtová a Jirušek na prestižním vládním programu v USA

7. 5. 2019

Barbora Padrtová a Martin Jirušek se zúčastnili prestižního třítýdenního programu International Visitors Leadership Program (IVLP) v USA, který organizuje Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických. Program, jehož se účastní vybraní odborníci z různých světových zemí, se zaměřuje na poskytnutí komplexní zkušenosti s tvorbou a praktickou implementací různých politik na federální a státní úrovni.

Barbora se zúčastnila programu s názvem „Towards a More Safe and Secure World International Peace and Security“. Její část programu tak zahrnovala schůzky se zástupci ministerstva zahraničí, ministerstva obrany, ministerstva pro vnitřní bezpečnost, pohraniční stráže a mnoha dalších. Barbora se svojí skupinou cestovala do pěti různých destinací po celých Spojených státech - Washington D.C., Colorado Springs, El Paso, Tampa a New York City. Měla tak možnost se seznámit s procesem tvorby bezpečnostní a obranné politiky USA v globálních otázkách, jakož i na lokální úrovni. Mezi hlavní témata patřily regionální konflikty, šíření zbraní, vnitřní bezpečnost, mezinárodní terorismus, mezinárodní trestná činnost, námořní bezpečnost atd. Barboře se též dostalo možnosti diskutovat roli OSN při řešení bezpečnostních otázek přímo na půdě OSN v New Yorku.

Martin se v rámci IVLP zúčastnil programu s názvem “U.S. Energy Policy – Security, Independence, and Innovation”, který nabídl pestrou směsici setkání se zástupci federální vlády, jakož i exkurze, v rámci nichž bylo možné se s dopady federálních a státních politik seznámit přímo v terénu. Martin tak navštívil Washington D.C., Reno, Seattle, Tulsu a Boston. Mohl tak pohovořit jak s politiky a odpovědnými vládními úředníky, tak také například se zástupci neziskových organizací nebo podnikateli o dopadech jednotlivých politik na energetickou infrastrukturu, vzdělání apod.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info