Monika Brusenbauch Meislová publikovala nový článok v časopise British Politics

21. 8. 2023

Monika Brusenbauch Meislová publikovala společně s Birgit Bujard z University of Cologne nový článek v časopise British Politics. British Politics je renomovaný časopis podporující výzkum v oblasti britských politických studií (Palgrave Macmillan).

Článek - s názvem "Prime ministerial political leadership and the domestic politics of Brexit: Johnson" - zkoumá a porovnává politické vedení dvou po sobě nastoupivších britských premiérů, Theresy Mayové a Borise Johnsona, v jejich přístupu k domácí politice brexitu. Navzdory některým podobným dilematům na počátku jejich premiérství přineslo jejich vedení velmi odlišné výsledky. Klíčovým argumentem, který zde rozvíjíme s využitím modelu mocenských zdrojů Richarda Heffernana, je, že vysvětlení těchto výsledků nevyplývá pouze z odlišného politického kontextu a okolností, za nichž každý z premiérů svou politiku brexitu realizoval. Johnson na rozdíl od Mayové obratně využíval mocenské zdroje, které měl k dispozici. Disponoval více osobními mocenskými zdroji a efektivněji než Mayová využíval dostupné institucionální mocenské zdroje. V důsledku toho byl na rozdíl od Mayové schopen být v politice své vlády v oblasti brexitu dominantní. Článek sice prokazuje přetrvávající analytickou hodnotu Heffernanova modelu, zároveň však poukazuje na jeho omezení a navrhuje, jak jej lze revidovat.

Článek je volně přístupný a odkaz na něj naleznete zde .


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info