Monika Brusenbauch Meislová publikovala článek v Politics in Central Europe

17. 5. 2022

Monika Brusenbauch Meislová publikovala článek, který napsala společně s Danem Markem, v Politics in Central Europe. Článek s názvem „Constructing the Discourse on the Eurozone Crisis in the Czech Republic: Presidents Václav Klaus and Miloš Zeman Compared“ se zabývá diskursem dvou českých prezidentů Václava Klause (2003–2013) a Miloše Zemana (úřadující od 2013) ve vztahu k hlavnímu problému krize eurozóny. Po přijetí obecné orientace diskurzivního historického přístupu k analýze diskurzu a práci s korpusem dat o Klausových a Zemanových veřejných projevech o krizi eurozóny v období 2010–2018, je ústřední výzkumnou otázkou, kterou se článek zabývá: Jak byla krize eurozóny diskurzivně konstruována v prezidentské rétorice Václava Klause a Miloše Zemana? Článek na základě krizové literatury odpovídá na otázku zkoumáním prezidentského diskurzu ve třech přesvědčivých narativech o příčinách, řešení a důsledcích krize.

Článek je díky open accecss volně přístupný a najdete jej zde .


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info