Martin Jirušek o budoucnosti evropské energetiky

8. 3. 2023

Martin Jirušek ve spolupráci s Ústavem empirických výzkumů STEM a projektem České zájmy v EU vypracoval výzkumnou zprávu zabývající se výhledy české energetické politiky. Dokument prezentoval na pracovní snídani spolupořádané think-tankem Evropské hodnoty 22. února v Praze. Bližší informace o akci jsou dostupné zde: https://europeanvalues.cz/en/working-breakfast-with-a-discussion-on-the-state-and-future-of-energy-security-in-the-czech-republic/

Martin ve zprávě identifikuje hlavní výzvy české energetice. Zaměřuje se na přeshraniční rozměr energetiky a celkovou energetickou koncepci v souvislosti s cíli EU. V dokumentu Martin vyhodnocuje krátkodobá a dlouhodobá rizika hlavních energetických zdrojů a navrhuje nástroje na jejich zmírnění.

Martin v dokumentu navrhuje bezpečný energetický mix postavený na pouze nezbytně nutném podílu jádra, zemního plynu a co největším udržitelném zastoupení obnovitelných zdrojů. K danému řešení apeluje na maximální spolupráci se sousedními zeměmi při stavbě flexibilních sítí a opuštění uvažování o české energetice v ostrovní logice. Rovněž upozorňuje na rostoucí problém závislosti na dovozu vzácných zemin. V neposlední řadě Martin doporučuje změnit koncepci strategických dokumentů v energetice, které byly dosud vytvářeny bez stabilního dlouhodobého rámce. Navrhuje přijmout jako dlouhodobý rámec vizi dekarbonizace ekonomiky do roku 2050 a k němu průběžně upravovat jednotlivé sektorové politiky.

Výzkumná zpráva je dostupná na tomto odkazu: https://www.ceskezajmy.eu/cesko-a-udrzitelna-energetika-je-zelena-bezpecna/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info