Lehotský, Černoch, Osička a Ocelík o diskurzu českých médií v souvislosti s těžbou uhlí

9. 4. 2019

Článek nese název “When climate change is missing: Media discourse on coal mining in the Czech Republic” a vyšel v odborném časopise Energy Policy. V rámci výzkumu zpracovali všechny články, které obsahovaly klíčové slovo "těžba uhlí" z českého národního tisku mezi roky 1996 a 2016.

Z analýzy vyplynulo, že média informují o těžbě uhlí především prizmatem ekonomických a politických témat. Tím kultivují a upevňují vnímání ekonomické důležitosti těžby, a v konečném dopadu usnadňují mimořádná opatření ekonomického charakteru ve prospěch těžby. Jaderná energetika je často zmiňovaným tématem v souvislosti s těžbou, což ukazuje, že jádro je vnímáno jako řešení otázky pokračování těžby. Odkazy na nutnost zachování energetické bezpečnosti se ve výsledcích (překvapivě) neobjevují. Stejně tak jsou poddimenzované environmentální otázky, které jsou zastoupené pouze na úrovni lokálního znečištění. Těžba a spotřeba uhlí jsou z pohledu dopadů na klima v českém diskurzu dvěma oddělenými tématy.

Celý článek je veřejně přístupný do 25.4. na odkazu zde a pak zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info