Koďousková a Lehotský o fenoménu energetické chudoby

2. 9. 2020

V prestižním vydavatelství Routledge právě vyšla nová kniha „Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe“. Kniha rozebírá příčiny a rozsah energetické chudoby v postkomunistických evropských zemích a hodnotí politiky a opatření, které se této oblasti dotýkají.

Hedvika Koďousková a Lukáš Lehotský přispěli případovou studií energetické chudoby v České republice. Přestože se ČR nezdá být v porovnání s jinými státy EU energetickou chudobou výrazněji postižena, část obyvatel specifická svými příjmovými, socio-demografickými či bytovými charakteristikami ji v zemi trpí. Energetická chudoba je zde rovněž nerovnoměrně zastoupena z geografického hlediska, lokalizovaná v oblastech, kde dosavadní socio-ekonomické procesy vedly k vyšší koncentraci různých forem sociálního znevýhodnění. Energetická chudoba je tak spíše "skrytá".

Autoři poukazují na skutečnost, že dosavadní politiky, které otázku energetické chudoby nepřímo řeší, nejsou až na výjimky vhodně zacílené na nejpotřebnější a nenaplňují tak svůj možný potenciál. Je zde tudíž riziko, že dosavadní charakter energetické chudoby v ČR bude dále prohlubován.

Kniha je dostupná zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info