Koďousková a Lehotský o energetické chudobě v ČR

10. 12. 2020

Hedvika Koďousková a Lukáš Lehotský publikovali článek s názvem "Energy poverty in the Czech Republic: Individual responsibility or structural issue?" Text vyšel v prestižním časopise Energy Research & Social Science vydavatelství Elsevier. 

Přestože se v uplynulých desetiletích na poli EU dostává otázka energetické chudoby do popředí zájmu, přístup k této problematice a její reflexe v rámci veřejných politik se v jednotlivých členských státech výrazně liší. Na rozdíl od např. Velké Británie, kde mají výzkum a politiky v oblasti energetické chudoby dlouholetou tradici, řada zemí střední a východní Evropy svůj postoj k problematice teprve formuje.

Jak na energetickou chudobu nazírají státní úředníci pověření řešením této otázky v České republice? Jaké dominantní narativy je možné identifikovat napříč ministerstvy a vládními agenturami? Co je v jejich rámci považováno za příčinu problému? Kdo by měl být odpovědný za jeho řešení a jakým způsobem? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku Hedvika Koďouskové a Lukáše Lehotského, který právě vychází on-line v prestižním žurnálu Energy Research & Social Science.

Příspěvek je nyní volně přístupný na tomto odkazu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info