Ivo Pospíšil editorem a spoluautorem komentáře k Listině základních práv a svobod

20. 10. 2023

Ivo Pospíšil je editorem a spoluautorem aktualizovaného a doplněného vydání komentáře k Listině základních práv a svobod, které v tomto týdnu vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer - Listina základních práv a svobod (wolterskluwer.cz) . Společně s dalšími kolegy z FSS MU, právnických fakult MU a UK, Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Evropského soudu pro lidská práva podávají na více než 1000 stranách výklad základního ústavního dokumentu, a to se specifickým zaměřením na vývoj a teorii základních práv a svobod. Pojednání o jednotlivých právech je přitom ukotveno i v praktické rozhodovací činnosti Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů, ale také soudů mezinárodních. Ivo Pospíšil zpracoval části věnující se omezování základních práv, právům národnostních a etnických menšin a právu na spravedlivý proces.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info