Dohoda o spolupráci Česko-slovenského energetického fóra a FSS MU

30. 12. 2020

Zástupci Česko-slovenského energetického fóra a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity podepsali memorandum o porozumění pro spolupráci. Spolupráce s vysokými školami, a především studenty, má být dynamickým elementem v rámci platformy, která propojí státní a byznys sféru s akademickým prostředím. Spolupráce bude přínosná zejména pro studenty programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (MVEB) a znamenat bude především užší kontakt s praxí, možnosti stáží a budoucího uplatnění. 

„Cílem je vytvoření neformální formy spolupráce, která umožní vzájemné podílení se na aktivitách ČSEF a MVEB FSS MUNI, zviditelnění MVEB FSS MUNI a probíhajících aktivit a též umožnění dobrovolné spolupráce studentů s ČSEF. Chceme, aby se studenti podíleli na utváření pozičních dokumentů v Čechách a na Slovensku, získávali nejen nové znalosti z energetiky, přehled o aktuálně diskutované problematice, ale i cenné kontakty pro jejich budoucí kariéru,“ říká Jiří Strnad, manažer projektu ČSEF.

„Jsme potěšeni, že nás ČSEF oslovilo a vybralo si právě naši fakultu. Možnost aktivního zapojení nejen představitelů MVEB FSS MUNI, ale především našich studentů do tohoto projektu považujeme za jeden z významných kroků, jak si studenti mohou rozšířit své znalosti na poli energetiky a proniknout ještě při studiu do světa businessu,“ říká Stanislav Balík, děkan FSS MU.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst níže.

Tisková zpráva


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info