Černoch a kol. o konfliktu mezi proponenty a oponenty těžby uhlí v ČR

10. 5. 2019

Článek “Anti-fossil frames: Examining narratives of the opposition to brown coal mining in the Czech Republic”, jehož autory jsou Černoch, Lehotský, Ocelík, Osička a Vencourová, byl publikován v žurnálu Energy Research and Social Science nakladatelství Elsevier. Zabývá se opozicí k těžbě uhlí v České republice, zemi se silnou tradicí využívání této komodity, v kontextu Územních limitů těžby v severních Čechách z roku 1991. Ty omezují těžbu nad rámec stanovených limitů v Severočeské a Sokolovské hnědouhelné pánvi a byly částečně prolomeny v roce 2015.

Na základě diskurzivní analýzy konfliktu mezi oponenty a proponenty těžby autoři identifikovali tři rámy používané první zmíněnou skupinou k ovlivnění veřejné debaty. Rámec "Local Impact" zdůrazňuje nespravedlnost využíváních místních komunit a krajiny ve prospěch státu jako celku. Rám "Low-Carbon Transition" upozorňuje na lokální a globální dopady těžby uhlí a rám s názvem "Anti-Systemic Environment "požaduje radikální a antisystémovou změnu fungování ekonomiky a společnosti tak, aby ke škodám na životním prostředí nemohlo docházet.

V rámci teoretické debaty potom článek zpochybňuje koncept NIMBY, který je hojně využíván obhájci další těžby uhlí v regionu ke zpochybnění legitimity oponentů této těžby.

Článek je možné nalézt zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info