Konzultace a expertizy

Jsme pracoviště s bohatými zkušenostmi v badatelské činnosti. Podíleli jsme se ani řadě mezinárodních projektů, vnitrostátních grantů, nebo resortních expertiz.

Seznamte se s některými z našich projektů.

V případě zájmu o konzultace, analýzy či spolupráci kontaktuje naše koordinátory pro příslušná témata: