Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nová kniha Vladmíra Černého a brněnském Gestapu

4. ledna 2019

Vladimíru Černému v těchto dnech vychází nová kniha, která se zabývá historií nacistické tajné státní policie (Gestapa) v Brně, což je problematika, která dosud nebyla podrobněji zpracována. 

Publikace se nejprve podrobně zabývá vznikem Gestapa jakožto policejní instituce a jeho pozicí v rámci bezpečnostních složek nacistického Německa. Autor dále podrobně rozebírá činnost Gestapa v Brně, jeho strukturu a personální složení řídící úřadovny. Na stránkách knihy se lze také dočíst o krutých metodách, které Gestapo používalo během výslechů zadržených příslušníků českého domácího odboje. 

Více se o knize dočtete zde.

Kniha je k dostání zde