Polsko

Název školy Počet studentů Délka pobytu (v měs.) Úroveň Seznam kurzů
Collegium Civitas Warszawa 2 5 bakalářská, magisterská Katalog předmětů
University of Lower Silesia 1 5 bakalářská, magisterská Katalog předmětů
Uniwersytet Warszawski 2 5 bakalářská, magisterská, doktorská Katalog předmětů

Jazykové podmínky

Na University of Warsaw by studenti měli prokázat velmi dobrou znalost polštiny nebo angličtiny na úrovni B2, jazykový certifikát univerzita nevyžaduje.

Collegium Civitas Warszawa vyžaduje velmi dobrou znalost polštiny na úrovni B2 a dobrou znalost angličtiny na úrovni B1, jazykový certifikát univerzita nevyžaduje.

Na University of Lower Silesia by studenti měli prokázat velmi dobrou znalost angličtiny na úrovni B2, jazykový certifikát univerzita nevyžaduje.