Informace před odjezdem

Jakmile je student vybrán a potvrdí svoji účast v systému ISOIS, tak podrobnější administrace přechází na koordinátora Centra zahraniční spolupráce.

Nově se studijní smlouva (Learning Agreement) vyplňuje ONLINE v přihlášce v databázi ISOIS, návod naleznete zde.

Upozorňujeme, že přestože se přihláška vyplňuje online, je nutné ji následně vytisknout a donést k podpisu. Vytištěná studijní smlouva musí obsahovat všechny náležitosti a nesmí v ní být nic přeškrtaného ani ručně dopsaného.

Typ uznávání předmětů (MU form of recognition) je pro naši katedru vždy forma D. Případně pokud by student chtěl uznat předmět jako formu A, tedy povinný, měl by to konzultovat s koordinátorem zahraničních vztahů katedry MVES Mgr. et Mgr. Veronikou Zapletalovou, Ph.D. (zapletalova@mail.muni.cz).

Více informací naleznete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.