Pokyny ke SZZ

Informace k formálním náležitostem závěru studia včetně harmonogramů obhajob, státních zkoušek a povinných šablon závěrečných prací naleznete na webu Fakulty sociálních studií.

Obecné informace k závěrečným zkouškám 


Bakalářsky stupeň

Magisterský stupeň

  • Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia.
  • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce.
  • V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru.
  • Státní závěrečnou zkoušku v magisterském stupni je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého semestru.
  • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce.

Ve všech případech si studenti zadávají téma závěrečné práce do IS po konzultaci a souhlasu vedoucího práce. Příslušné termíny najdete v aktuálním termináři.

Složení komisí, okruhy a další náležitosti závěrečných zkoušek všech programů naleznete v IS zde.

Termíny jsou uvedeny v Informačním systému MU v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky.  

Závěrečné práce

Mezinárodní vztahy
  • Rozsah závěrečných prací na bakalářském a magisterském stupni programu Mezinárodní vztahy zadávaných do jarního semestru 2020 (včetně) je následující: bakalářské práce 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků), magisterské diplomové práce 80–100 stran textu (minimálně 144 000 znaků). 
  • Pravidla pro zpracování závěrečných prací na bakalářském a magisterském stupni programu Mezinárodní vztahy zadávaných od podzimního semestru 2020 naleznete zde.
Evropská studia
  • Pokyny pro sepisování bakalářských a magisterských diplomových prací na programu Evropská studia naleznete zde.
  • Na programu Evropská studia mají bakalářské práce rozsah 30 až 40 normostran a magisterské práce 45 až 60 normostran (1 normostrana = 1800 znaků). Do rozsahu se započítává vlastní text práce a text v poznámkách pod čarou, nezapočítává se seznam literatury, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nesubstantivní možné součásti práce.
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
  • Pravidla pro zpracování závěrečných prací na magisterském programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost naleznete zde.

Informace ke studiu v doktorském stupni a závěrečným zkouškám nalezente zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info