Pokyny ke SZZ

Informace k formálním náležitostem závěru studia včetně harmonogramů obhajob, státních zkoušek a povinných šablon závěrečných prací naleznete na webu Fakulty sociálních studií ZDE.

 

Obecné informace k závěrečným zkouškám 

 • Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském stupni je obvyklé absolvovat na závěr šestého semestru studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce. V rámci dvouoborového studia se bakalářská práce píše pouze na jednom oboru.
 • Státní závěrečnou zkoušku v magisterském stupni je obvyklé absolvovat na závěr čtvrtého semestru. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba magisterské diplomové práce. 
 • Ve všech případech si studenti zadávají téma závěrečné práce do IS po konzultaci a souhlasu vedoucího práce. Příslušné termíny najdete v aktuálním termináři.
 • Složení komisí, okruhy a další náležitosti závěrečných zkoušek všech programů naleznete v IS zde.
 • Termíny jsou uvedeny v Informačním systému MU v aplikaci Termíny státní závěrečné zkoušky.  

 

Rozsah závěrečných prací na programu Mezinárodní vztahy 

 • Rozsah závěrečných prací na bakalářském a magisterském stupni programu Mezinárodní vztahy zadávaných do jarního semestru 2020 (včetně) je následující: bakalářské práce 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků), magisterské diplomové práce 80–100 stran textu (minimálně 144 000 znaků). 
 • Pravidla pro zpracování závěrečných prací na bakalářském a magisterském stupni programu Mezinárodní vztahy zadávaných od podzimního semestru 2020 naleznete zde.

 

Specifické informace k závěrečným pracím programu Evropská studia

 • Pokyny pro sepisování bakalářských a magisterských diplomových prací na programu Evropská studia naleznete zde.
 • Na programu Evropská studia mají bakalářské práce rozsah 30 až 40 normostran a magisterské práce 45 až 60 normostran (1 normostrana = 1800 znaků). Do rozsahu se započítává vlastní text práce a text v poznámkách pod čarou, nezapočítává se seznam literatury, titulní list, obsah, prohlášení, přílohy či podobné nesubstantivní možné součásti práce.

 

 • Pravidla pro zpracování závěrečných prací na magisterském programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost naleznete zde.

 

 • Informace ke studu v doktorském stupni a závěrečným zkouškám nalezente zde.