Studijní agenda

Informace pro studenty k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID 19

Důležité termíny pro aktuální semestr, pokyny k závěrečným pracím a státním závěrečným zkouškám, formální náležitosti seminárních prací, citační norma katedry a důležité dokumenty potřebné během studia. 

Informace o stipendijních programech na FSS naleznete zde

Nejrůznější dokumenty, jako je potvrzení praxí, žádosti apod., naleznete v úložišti Informačního systému MU zde.