Hospodářská politika a mezinárodní vztahy

Studenti

Informace o studiu

 • magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě
 • studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS
 • studium je kreditního typu
  • kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů

 • Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu 120 ECTS
 • Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.
 • Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Studijní plán

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (prezenční, jednooborový)

Ukončení studia

 • standardní doba programu ES v bakalářském stupni v prezenční formě je 4 semestry
  • program je koncipován tak, aby student mohl v třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské práce
 • studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Státní závěrečná zkouška

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info