Evropská studia

Jak se přihlásit

K přijímacímu řízení se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení

Zájemci o studium programu Evropská studia dodají strukturovaný životopis, motivační dopis a doloží předchozí bakalářské studium (v případě přijetí se předchozí studium dokládá až u zápisu).

  • Motivační dopis by v rozsahu 2700 až 3600 znaků měl zohlednit následující témata:
    • Proč jste se rozhodl/a studovat evropská studia na MU?
    • Jak plánujete využít evropská studia ve Vaší budoucí kariéře?
    • Co na evropských studiích shledáváte nejzajímavějšího?
  • U motivačního dopisu bude hodnoceno naplnění formálních požadavků (zohlednění témat a dodržení stanoveného rozsahu), přesvědčivost a návaznost argumentace, stylistika a forma (pravopis, úprava), zohlednění obsahu studijního programu Evropská studia na KMVES. Maximální možný počet dosažených bodů činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč nezíská v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě ústního pohovoru.

Požadavky pro 2. kolo přijímací zkoušky: Rozprava s komisí o zaslaném motivačním dopise, případně o předchozím studiu uchazeče/uchazečky. Přijímací zkouška probíhá cca 20 minut trvajícím ústním pohovorem, který lze v případě předchozí domluvy mezi uchazečem/uchazečkou a komisí nahradit pohovorem po skype.


Více informací o studiu najdete v sekci Studenti.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info