Mezinárodní vztahy

Jak se přihlásit

K přijímacímu řízení se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Podmínky přijetí

Písemná přijímací zkouška (otevřené otázky)

 • Požadavky pro přijímací zkoušku
  • Problematika mezinárodních vztahů na úrovni bakalářského stupně oboru Mezinárodní vztahy na FSS MU.
 • Kritéria hodnocení
  • Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.
 • Doporučená literatura
  • Barša, Pavel (2007): Síla a rozum: Spor realismu a idealismu v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.
  • Baylis, John – Smith, Steve – Owens, Patricia (2011): The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
  • Drulák, Petr (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
  • Hollis, Martin, Smith, Steve (2000): Teorie mezinárodních vztahů, CDK, Brno.
  • Kratochvíl, Petr – Drulák, Petr (2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
  • Kissinger, Henry A. (1999): Umění diplomacie. Praha: Prostor.
  • Kořan, Michal (2013): Česká zahraniční politika. Brno: Muni Press.
  • Kuchyňková, Petra.; Suchý, Petr (eds.): Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? MPÚ MU, Brno 2005.
  • Pavel Pšeja (ed.), Petr Suchý (ed.), Oldřich Krpec (ed.), Zdeněk Kříž (ed.) 2015. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Brno: CDK.
  • Veselý, Zdeněk (2007): Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň.
  • Waisová, Šárka (2002): Úvod do studia mezinárodních vztahů. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Více informací o studiu najdete v sekci Studenti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info