Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Studenti

Informace o studiu

 • magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě
 • studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS
 • studium je kreditního typu
  • kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů

 • Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu 120 ECTS
 • Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.
 • Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Studijní plán

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (prezenční, jednooborový) Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (prezenční, na dostudování)

Ukončení studia

 • standardní doba programu v magisterském stupni v prezenční formě je 4 semestry
  • program je koncipován tak, aby student mohl v třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské práce
 • studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Státní závěrečná zkouška

 • Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce.

Diplomová práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info