Mezinárodní vztahy

Jak se přihlásit

K přijímacímu řízení se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky. Nové studenty přijímáme jednou ročně.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky:

  •  testů ze studijních předpokladů (SP)
    • Obecných studijních předpokladů (OSP) - v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio
    • Test studijních předpokladů (TSP) - organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU
  • základů společenských věd (ZSV) - v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z  variant přijímacího řízení bude absolvovat a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.


Více informací o studiu najdete v sekci Studenti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info