Mezinárodní vztahy

Studenti

Informace o studiu

  • bakalářské prezenční studium v kombinaci s jiným programem nebo jednooborové studium 
  • studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS
  • studium je kreditního typu
    • kredity (tzv. ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů
  • Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.
  • Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Studijní plán

Mezinárodní vztahy (prezenční, jednooborový) Mezinárodní vztahy (prezenční, hlavní) Mezinárodní vztahy (prezenční, vedlejší)

Ukončení studia

  • program je koncipován tak, aby student mohl v pěti semestrech absolvovat předměty a v šestém semestru se mohl věnovat vypracování bakalářské práce standardní doba programu ES v bakalářském stupni v prezenční formě je 6 semestrů
  • studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou

Státní závěrečná zkouška

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce v rozsahu 30–40 stran textu (minimálně 54 000 znaků). V rámci sdruženého studia se bakalářská práce píše pouze na jednom programu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info