Mezinárodní vztahy

Koncepce studia programu Mezinárodní vztahy je vytvořena tak, aby si studenti osvojili a prohloubili znalosti a na ně navazující souvislosti z těchto studijních oblastí – teorie mezinárodních vztahů, dějin mezinárodních vztahů, bezpečnostních a strategických studií, mezinárodních organizací a mezinárodního práva. Seznamuje studenty s hlavními subdisciplínami mezinárodních vztahů, což je předpokladem pro pozdější specializaci.  

K povinným předmětům, které studium zahrnuje, patří například Úvod do mezinárodních vztahů, Česká zahraniční politika, Bezpečnost v jaderném věku, Dějiny mezinárodních vztahů nebo Teorie mezinárodních vztahů. Studenti se dále profilují během výběrových přednášek v rámci povinně-volitelných předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů. Patří sem například Zahraniční politika USA, Analýza zahraniční politiky, Izrael a Palestina, Současná východní Asie, NATO a evropská bezpečnost, Zahraniční politika Ruské federace a řada dalších předmětů, přičemž v každém semestru je alespoň jeden předmět přednášen v angličtině.

Absolventi programu Mezinárodní vztahy se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, ve strukturách politických stran a také v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy tohoto programu představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska zastoupení české politické reprezentace, tak v oblasti administrativního aparátu či ekonomických zájmů. Tyto možnosti se přirozeně rozšiřují v závislosti na zvolené studijní kombinaci a navazujícím studiu v magisterském studijním programu.

Ve studijním katalogu se můžete podívat na seznam vyučovaných kurzů 

Detailní informace o studiu a přijímacím řízení se dozvíte na tomto odkazu.