Evropská studia

Cílem programu Evropská studia je seznámit studenty s nejvýznamnějšími aspekty evropského integračního procesu a dalšími relevantními faktory, jež se týkají role a postavení Evropské unie, jakož i států, které jsou jejími členy, nebo o členství usilují. Studium je zaměřeno na politické aspekty vývoje EU, problematiku institucionální struktury a jejího rozhodovacího mechanismu, základy evropského práva, otázky společných a koordinovaných politik ES/EU včetně rozměru hospodářské a měnové unie. Pozornost je věnována rovněž vztahům vybraných zemí s EU a procesu rozšiřování.

K povinným předmětům, které studium zahrnuje, patří například Moderní politické dějiny Evropy, Evropská integrace, Komparace evropských politických systémů nebo Instituce EU. Posluchači si podle vlastního výběru doplňují základní rámec výuky povinně-volitelnými předměty, které umožňují jejich specializaci v rámci politického vývoje integrace, jednotlivých politik a institucí EU. Patří sem např. Vnější vztahy ES, Hospodářská a měnová unie, Jednotný trh ES, Evropská bezpečnostní a obranná identita, Česká republika a EU, Skandinávie a evropská integrace, Evropa a islámský svět a řada dalších předmětů, přičemž v každém semestru je alespoň jeden předmět přednášen v angličtině.

Absolventi programu Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, ve strukturách politických stran, v neziskovém sektoru a také v novinářské profesi. Významný prostor pro absolventy programu představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách. Zvláště potom na půdě mezinárodních organizací, a to jak z hlediska zastoupení české politické reprezentace, tak v oblasti administrativního aparátu či ekonomických zájmů. Tyto možnosti se přirozeně rozšiřují navazujícím studiem v magisterském studijním programu.

Ve studijním katalogu se můžete podívat na seznam vyučovaných kurzů. 

Detailní informace o studiu a přijímacím řízení se dozvíte na tomto odkazu.