Bakalářské studium

Na katedře nabízíme dva bakalářské programy:

Bakalářské studium, ukončené titulem bakalář, je tříleté.

Všechny programy na FSS jsou postaveny na Evropském systému převodu kreditů (ECTS).

 Díky němu můžete využít i kredity přivezené ze zahraničí.

K úspěšnému ukončení studia potřebujete 180 ECTS.

Oba program lze studovat

jenooborově (Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.)

v kombinaci s dalším programem (V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.)

v kombinaci mezi sebou navzájem

Možnosti kombinací v aktuálním akademickém roce naleznete zde.

Všechny studijní programy na katedře jsou výhradně v prezenční formě.

Díky koncepci studia kladoucí obecně důraz na tzv. soft skills si studenti během studia osvojí prezentační, analytické a komunikační dovednosti, které jim mohou pomoci v budoucím profesním uplatnění. 

Informace o přijímacím řízení na FSS jsou uvedeny na webu Fakulty sociálních studií.