Bakalářské studium

Bakalářské studium, ukončené titulem bakalář, je tříleté. Na katedře nabízíme dva bakalářské obory, a to Evropská studia a Mezinárodní vztahy. Oba obory lze studovat jenooborově, v kombinaci s dalším oborem, případně v kombinaci mezi sebou navzájem. Možnosti kombinací v aktuálním akademickém roce naleznete zde. Všechny studijní programy na katedře jsou výhradně v prezenční formě.  

Všechny obory na FSS jsou postaveny na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). Díky němu můžete využít i kredity přivezené ze zahraničí. K úspěšnému ukončení studia potřebujete 180 ECTS.

Díky koncepci studia kladoucí obecně důraz na tzv. soft skills si studenti během studia osvojí prezentační, analytické a komunikační dovednosti, které jim mohou pomoci v budoucím profesním uplatnění. 

Informace o přijímacím řízení na FSS jsou uvedeny na webu Fakulty sociálních studií.